Carregant

Si us plau, esperi

SGC/2023/27

341,342/2023 Subministrament d'accessoris informàtics i de telefonia per a l'Ajuntament de Sabadell
Subministrament de diversos accessoris informàtics i de telefonia com ratolins i teclats ergonòmics, auriculars, gravadores o càmeres web (webcams d'ara en endavant), per a les dependències de l'Ajuntament de Sabadell on es requereixin, conforme al nombre i les prestacions tècniques bàsiques recollides a la clàusula 5 del PPT. L'abast del contracte inclou el subministrament dels articles detallats amb els controladors i sistema operatiu que possibilitin el funcionament i compatibilitat amb els equips de l'Ajuntament de Sabadell, incloses les corresponents llicències i actualitzacions del programari, si correspon, i la garantia dels equips a subministrar. Aquest contracte inclou el trasllat dels articles a les dependències municipals
Import sense IVA
18.560,00 EUR
Estat Formalitzat
Periode de sol·licituds
14/de nov./2023 - 27/de nov./2023 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Sabadell
Òrgan de contractació
Tinent/a d'alcalde/ssa
Tipus de contracte Subministraments
Tipus de procediment
Obert super-simplificat
SARA No
Valor estimat 40.832,00 EUR
Nº lots 2

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Oferta completament objectiva
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • Millora del preu
  • Millora del termini de lliurament dels diferents articles.

Divisió de l'expedient en lots

Lot Título Import sense IVA Estat
30237240-3 Càmeres web 

30237410-6 Ratolí d'ordinador 

30237460-1 Teclats d'ordinador 

1 Lot 1: Ratolins ergonòmics, teclats ergonòmics i webcams per a ordinador Subministrament de diversos accessoris informàtics i de telefonia com ratolins i teclats ergonòmics, auriculars, gravadores o càmeres web (webcams d?ara en endavant), per a les dependències de l?Ajuntament de Sabadell on es requereixin, conforme al nombre i les prestacions tècniques bàsiques recollides a la clàusula 5 del PPT. L?abast del contracte inclou el subministrament dels articles detallats amb els controladors i sistema operatiu que possibilitin el funcionament i compatibilitat amb els equips de l?Ajuntament de Sabadell, incloses les corresponents llicències i actualitzacions del programari, si correspon, i la garantia dels equips a subministrar. Aquest contracte inclou el trasllat dels articles a les dependències municipals 12.450,00 Formalitzat
2 Lot 2: Auriculars i gravadores Subministrament de diversos accessoris informàtics i de telefonia com ratolins i teclats ergonòmics, auriculars, gravadores o càmeres web (webcams d?ara en endavant), per a les dependències de l?Ajuntament de Sabadell on es requereixin, conforme al nombre i les prestacions tècniques bàsiques recollides a la clàusula 5 del PPT. L?abast del contracte inclou el subministrament dels articles detallats amb els controladors i sistema operatiu que possibilitin el funcionament i compatibilitat amb els equips de l?Ajuntament de Sabadell, incloses les corresponents llicències i actualitzacions del programari, si correspon, i la garantia dels equips a subministrar. Aquest contracte inclou el trasllat dels articles a les dependències municipals 6.110,00 Formalitzat

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec administratiu

PCAP

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1_QR

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret inici POSS accessoris informàtics i de telefonia

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret adjudicació Lot 2

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acta d'avaluació de propostes

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acta d'obertura de sobre únic

Descarregar

Plec tècnic

PPTP

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe tècnic justificatiu

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 4. Oferta econòmica

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 2. Desglossament costos PBL

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 3. Declaració responsable

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 5. Declaració de subcontractació

Descarregar

Composició de l'expedient

Lot article Import unitari quantitat total
1 1 35,00 EUR 6 210,00 EUR
1 2 60,00 EUR 4 240,00 EUR
1 3 80,00 EUR 150 12.000,00 EUR
2 4 40,00 EUR 14 560,00 EUR
2 5 200,00 EUR 4 800,00 EUR
2 6 200,00 EUR 3 600,00 EUR
2 7 15,00 EUR 250 3.750,00 EUR
2 8 100,00 EUR 4 400,00 EUR

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de licitació

  Publicat el 13/11/2023 a les 12:40

  Veure Anunci
 • Anunci d'adjudicació

  Publicat el 17/04/2024 a les 13:30

  Veure Anunci
 • Anunci previ

  Publicat el 21/06/2024 a les 14:49

 • Anunci previ

  Publicat el 21/06/2024 a les 14:53

 • Anunci previ

  Publicat el 27/06/2024 a les 14:32

 • Anunci previ

  Publicat el 27/06/2024 a les 14:37

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud