Carregant

Si us plau, esperi

PPC/2023/15

370/2023 Projecte bàsic i executiu del Centre de Formació per a la transició digital -CTTD- a Sabadell. Aquest contracte es finança amb el Fons Europeu de Recuperació Next Generation de la Unió Europea de conformitat amb el Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència (PRTR), i el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP)
L'objecte del contracte és la prestació de serveis d'assistència tècnica a l'Ajuntament de Sabadell per a la redacció del "Projecte bàsic i executiu del centre avançat de formació per a la transició digital - CTTD- a Sabadell". Aquest encàrrec comprèn la totalitat dels treballs i serveis necessaris a realitzar per l'adjudicatari/a, d'acord amb les prescripcions que s'estableixen en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, per tal que s'assoleixi la correcta i completa execució. L'objecte correspon a l'habilitació, segons normativa vigent i programa indicat en el PPT, de l'espai interior i entorns de la planta superior de la nau E del conjunt edificatori de Sallarès Deu a Sabadell, amb l'objecte de disposar del Centre de Formació per a la Transició Digital -CTTD- fins a la seva posta en funcionament, així com habilitar la seva accessibilitat universal, un cop resolta la consolidació estructural i estanqueïtat de la nau.
Import sense IVA
58.429,75 EUR
Estat Formalitzat
Periode de sol·licituds
15/de nov./2023 - 14/de des./2023 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Sabadell
Òrgan de contractació
Tinent/a d'alcalde/ssa
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert simplificat
SARA No
Valor estimat 58.429,75 EUR
codi CPV
71242000-6 Elaboració de projectes i dissenys, pressupostos 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Oferta completament objectiva
  • 1. Baixa Econòmica ANNEX 4
  • 2. Oferta de Tècnics Especialistes Addicionals
  • 3. Suport documental virtual addicional
  • DACI Declaració d’Absència de Conflicte d’Interès ANNEX 8A
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs ANNEX 3

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Documents addicionals a publicar

Annex 3

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 4

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 5

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 6

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 7

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 8A

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 8B

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 8C

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 8D

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Diligència

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret 16650/2023 esmena Annex1

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1 esmenat

Descarregar

Plec administratiu

Plec administratiu i annexes 2 a 8

Descarregar

Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques particulars

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe jurídic inici licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe tècnic inici de licitació

Descarregar

Plec administratiu

INICI DE LICITACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DEL CENTRE DE FORMACIÓ PER A LA TRANSICIÓ DIGITAL -CTTD- A SABADELL

Descarregar

Acta dadjudicació

Acta extraordinària de classificació i adjudicació

Publicat el 14/de febr./2024 Descarregar
Acta dadjudicació

Acta constitució Mesa

Publicat el 18/de des./2023 Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de licitació

  Publicat el 14/11/2023 a les 09:01

  Veure Anunci
 • Anunci d'adjudicació

  Publicat el 21/03/2024 a les 08:52

  Veure Anunci
 • Anunci de formalització

  Publicat el 10/04/2024 a les 09:48

  Veure Anunci
 • Anunci previ

  Publicat el 07/06/2024 a les 12:43

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud
Entenem que per poder presentar oferta només hem de presentar el que indiquen a aquesta plataforma: 1. Baixa Econòmica ANNEX 4 2. Oferta de Tècnics Especialistes Addicionals 3. Suport documental virtual addicional - DACI Declaració d?Absència de Conflicte d?Interès ANNEX 8A - Declaració responsable de compliment de requisits previs ANNEX 3 Amb la declaració responsable ANNEX 3 manifestem que complim criteris de solvència tècnica i econòmica, que haurem d·acreditar documentalment en cas de resultar guanyadors de la licitació i no en aquesta fase prèvia, oi? En cas d·haver-la d·acreditar ara, on hem de pujar-ho? Gràcies,
Publicada

13/de des./2023

contestada

14/de des./2023

D’acord amb la clàusula 29 del plec de condicions administratives particulars (PCAP), en el seu punt 29.8 en els punts .1 i .2, estableix la documentació administrativa i la proposició econòmica. En conseqüència és necessari aportar degudament emplenat i firmat l’Annex 3, l’Annex 4, l’annex 5 compromís d’adscripció de mitjans i Annex 6 relatiu a la subcontractació. I en el present contracte també s’ha d’aportar el suport documental addicional Annex 8-A. L’acreditació documental de la solvència econòmica i tècnica es requerirà en posterioritat i únicament al contractista que resulti adjudicatari del contracte. En el supòsit que no s’hagi adequat un apartat per l’aportació de l’Annex 5 i 6, es podrà adjuntar amb l’Annex 3.