Carregant

Si us plau, esperi

PPC/2023/15

370/2023 Projecte bàsic i executiu del Centre de Formació per a la transició digital -CTTD- a Sabadell. Aquest contracte es finança amb el Fons Europeu de Recuperació Next Generation de la Unió Europea de conformitat amb el Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència (PRTR), i el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP)
L'objecte del contracte és la prestació de serveis d'assistència tècnica a l'Ajuntament de Sabadell per a la redacció del "Projecte bàsic i executiu del centre avançat de formació per a la transició digital - CTTD- a Sabadell". Aquest encàrrec comprèn la totalitat dels treballs i serveis necessaris a realitzar per l'adjudicatari/a, d'acord amb les prescripcions que s'estableixen en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, per tal que s'assoleixi la correcta i completa execució. L'objecte correspon a l'habilitació, segons normativa vigent i programa indicat en el PPT, de l'espai interior i entorns de la planta superior de la nau E del conjunt edificatori de Sallarès Deu a Sabadell, amb l'objecte de disposar del Centre de Formació per a la Transició Digital -CTTD- fins a la seva posta en funcionament, així com habilitar la seva accessibilitat universal, un cop resolta la consolidació estructural i estanqueïtat de la nau.
Import sense IVA
58.429,75 EUR
Estat Publicat
Periode de sol·licituds
15/de nov./2023 - 14/de des./2023 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Sabadell
Òrgan de contractació
Tinent/a d'alcalde/ssa
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert simplificat
SARA No
Valor estimat 58.429,75 EUR
codi CPV
71242000-6 Elaboració de projectes i dissenys, pressupostos 

Forma de presentacióLa presentació de l'oferta es realitzarà en el navegador, haureu de disposar dels components necessaris per poder signar la vostra oferta electrònica.

Es importante que lea detenidamente las restricciones establecidas en la presentación de ofertas.
Independentment que l'oferta es presenti des del navegador, aquesta serà encriptada en la vostra màquina abans de l'enviament, garantint-ne la confidencialitat fins a l'acte d'obertura del sobre
 • Tamany màxim per document: 100 MB (En caso de requerirse su firma el tamaño máximo se rebaja a 20 MB)

 • Tamany màxim de l'oferta: 1 GB

 • Formats de document permesos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rar, rtf, sxw, abw, pdf, pdf/a, jpg, jpeg, bmp, tiff, tif, txt, odt, ods, odp, odi, dwg, dxf, zip

Estructura de l'oferta

 • Oferta completament objectiva
  • 1. Baixa Econòmica ANNEX 4
  • 2. Oferta de Tècnics Especialistes Addicionals
  • 3. Suport documental virtual addicional
  • DACI Declaració d’Absència de Conflicte d’Interès ANNEX 8A
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs ANNEX 3

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Documents addicionals a publicar

Annex 3

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 4

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 5

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 6

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 7

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 8A

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 8B

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 8C

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 8D

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Diligència

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret 16650/2023 esmena Annex1

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1 esmenat

Descarregar

Plec administratiu

Plec administratiu i annexes 2 a 8

Descarregar

Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques particulars

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe jurídic inici licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe tècnic inici de licitació

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • ??anuncio.tipo.Categoria [id = 102, nombre = Anuncio de licitación, descripcion = ]_ca??

  Publicat el 14/11/2023 a les 09:01

  Veure Anunci
Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud