Carregant

Si us plau, esperi

OTU/2023/217

382, 383/2023 Projecte d'electrificació de l'amfiteatre del Parc Catalunya
L'objecte del contracte és l'execució dels treballs necessaris per a donar servei elèctric a l'amfiteatre del Parc de Catalunya i voltants de l'observatori. Lot 1: Projecte instal·lació elèctrica av. d'Andreu Nin. Lot 2: Projecte instal·lació interior
Import sense IVA
89.411,37 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
24/de nov./2023 - 13/de des./2023 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Sabadell
Òrgan de contractació
Tinent/a d'alcalde/ssa
Tipus de contracte Obres
Tipus de procediment
Obert
SARA No
Valor estimat 89.411,37 EUR
Nº lots 2

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Oferta completament objectiva
  • Baixa econòmica
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • Termini de garantia (puntuació per cada any addicional)

Divisió de l'expedient en lots

Lot Título Import sense IVA Estat
45310000-3 Treballs d'instal·lació elèctrica 

1 LOT 1. Projecte d'electrificació de l'amfiteatre del Parc Catalunya. Projecte instal·lació elèctrica av. Andreu Nin L'objecte del contracte és l'execució dels treballs necessaris per a donar servei elèctric a l'amfiteatre del Par de Catalunya i voltants de l'observatori. 42.281,84 Avaluació
45310000-3 Treballs d'instal·lació elèctrica 

2 LOT 2. Projecte d'electrificació de l'amfiteatre del Parc Catalunya. Projecte instal·lació interior. L'objecte del contracte és l'execució dels treballs necessaris per a donar servei elèctric a l'amfiteatre del Parc de Catalunya i voltants de l'observatori. Lot 1: Projecte instal·lació elèctrica av. d'Andreu Nin. Lot 2: Projecte instal·lació interior 47.129,53 Avaluació

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Projecte Amfiteatre

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Preguntes licitadors

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DILIGÈNCIA VISITA OBRA LICITADORS

Descarregar

Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1 - QR del PCAP

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 2 - Desglossament pressupost

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 3 - Declaració responsable

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 4 - Proposta econòmica

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 5 - Adscripció de mitjans

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 6 - Declaració de subcontractar

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 7 - Garantia definitiva

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret aprovació inici expedient

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe tècnic

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Pressupost en format editable

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • ??anuncio.tipo.Categoria [id = 102, nombre = Anuncio de licitación, descripcion = ]_ca??

  Publicat el 23/11/2023 a les 13:10

  Veure Anunci
Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud