Carregant

Si us plau, esperi

TRO/2023/155

239/2024 Disseny, definició de l'estructura i elaboració dels continguts de la nova Seu electrònica de l'Ajuntament de Sabadell
El servei de disseny de la Seu a alt nivell, millorant la interfície gràfica d'usuari (aspecte, tema, estils...) i incorporant-hi una proposta d'estructura jeràrquica de totes les seves pàgines_tant a nivell d'imatge gràfica com de contingut estàtic, seguint criteris d'usabilitat i accessibilitat web per garantir que tota la ciutadania pugui accedir als continguts de forma fàcil.
Import sense IVA
10.000,00 EUR
Estat Publicat
Periode de sol·licituds
07/de juny/2024 - 21/de juny/2024 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Sabadell
Òrgan de contractació
Tinent/a d'alcalde/ssa
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert
SARA No
Valor estimat 10.000,00 EUR
codi CPV
79822500-7 Serveis de disseny gràfic 

79930000-2 Serveis especialitzats de disseny 

Forma de presentació

El termini de presentació d'ofertes ha finalitzat

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Imatge gràfica de la Seu electrònica i proposta d’estructura dels continguts
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • 1. Valoració econòmica del projecte
  • 2.Experiència addicional de l’equip en disseny de webs i/o seus electron d’adm. púb. més 50.000 hab
  • 3. Experiència de l’equip en l’ús de l’eina YOOtheme

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 1-Quadre resum

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe tècnic

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe jurídic

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret inici

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 2 DESGLOSSAMENT PRESSUPOST BASE

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 4 PROPOSTA ECONÒMICA

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 5 ADSCRIPCIÓ MITJANS

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 6 DECLARACIÓ SUBCONTRACTACIÓ

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 7 AVAL FPROV I FDEF

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 3

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de licitació

  Publicat el 06/06/2024 a les 15:12

  Veure Anunci
Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud