Carregant

Si us plau, esperi

OTU/2024/104

265/2024 Gestió integral, manteniment i conservació dels sistemes de control de la mobilitat, zona de baixes emissions i de les instal·lacions de semaforització i elements dinàmics d'ordenació i informació del trànsit
És objecte d'aquest contracte la gestió i explotació, la modernització i ampliació, la substitució, manteniment i conservació dels elements, instal·lacions, equips i sistemes de semaforització i senyalització dinàmica de trànsit per a la gestió de la mobilitat així com instal·lacions, equips i sistemes de control de la mobilitat, zona de baixes emissions de la ciutat de Sabadell.. Compren el contracte qualsevol treball, subministrament, servei, prestacions, accessoris o complements, inclòs l'assessorament tècnic, que resultin necessaris per a l'execució del servei objecte del contracte. A banda de les instal·lacions semafòriques també s'inclouran, dintre de l'objecte del contracte i a tots els efectes, la centralització d'instal·lacions semafòriques i sistemes afins, les càmeres de TV de trànsit, els senyals dinàmics, ocults, lluminosos o variables, els panells urbans d'informació variable per al trànsit, els sistemes de sincronisme, els de control de semàfors actuats per autobús, els de control d'accés (pilones automàtiques, càmeres, etc.), els de comptatge de vehicles, detecció automàtica d'incidències, les balises lluminoses i tots aquells elements i sistemes que tinguin relació o siguin assimilables amb la senyalització dinàmica i els semàfors i el control dinàmic del trànsit i la mobilitat en general, això com el manteniment dels carregadors per a vehicles elèctrics de la ciutat fins que es formalitzi un contracte específic amb aquest objecte. Finalment és objecte de la contractació el manteniment i desenvolupament del sistema de centralització i control de equips de gestió de trànsit, que unifica i permet operar en un únic entorn els diferents sistemes existents.
Import sense IVA
1.678.722,96 EUR
Estat Obert a participació
Periode de sol·licituds
18/de juny/2024 - 17/de jul./2024 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Sabadell
Òrgan de contractació
Junta de Govern Local
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Restringit
SARA
Valor estimat 2.014.467,55 EUR
codi CPV
50232000-0 Serveis de manteniment d'instal·lacions d'enllumenat públic i semàfors 

Forma de presentacióLa presentació de l'oferta es realitzarà en el navegador, haureu de disposar dels components necessaris per poder signar la vostra oferta electrònica.

Es importante que lea detenidamente las restricciones establecidas en la presentación de ofertas.
Independentment que l'oferta es presenti des del navegador, aquesta serà encriptada en la vostra màquina abans de l'enviament, garantint-ne la confidencialitat fins a l'acte d'obertura del sobre
 • Tamany màxim per document: 100 MB (En caso de requerirse su firma el tamaño máximo se rebaja a 20 MB)

 • Tamany màxim de l'oferta: 1 GB

 • Formats de document permesos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rar, rtf, sxw, abw, pdf, pdf/a, jpg, jpeg, bmp, tiff, tif, txt, odt, ods, odp, odi, dwg, dxf, zip

Estructura de l'oferta

 • Sobre de clàusules administratives i solvència
  • Classificació alternativa
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
  • Documents de solvència addicional
 • Sobre de condicions tècniques i econòmiques
  • Baixa econòmica
  • Mesures mediambientals
  • Millora del contracte Software Update Subscription (manteniment)
  • Millora en detectors d’intel·ligència artificial
  • Millora en reguladors de trànsit

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques+annexos

Descarregar

Plec administratiu

PCAP+Annexos

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annexos PPT

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex3 Instruccions omplir DEUC

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 3 DEUC formulari

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 4 Proposta econòmica

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 5 Adscripció Mitjans

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 6 Declaració subcontractació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 7 Aval

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 8 Personal subrogació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 9 sol·licitud participació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 2 Desglòs Pressupost

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1 QR Procediment Restringit Harmonitzat

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe tècnic jutificació AE

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera contracte

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Estudi econòmic contracte

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe jurídic aprovació inici expedient semàfors

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acord JGL aprovació inici d'expedient

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de licitació

  Publicat el 18/06/2024 a les 07:54

  Veure Anunci
 • Anunci de licitació

  Publicat el 19/06/2024 a les 13:42

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud