Carregant

Si us plau, esperi

ESP/2023/678

186,187/2024 Servei de gestió del programa de natació escolar en horari lectiu, "Els primers a l'aigua"
L'Ajuntament de Sabadell té interès pel foment de l'esport i la promoció de les activitats esportives en general, incloent la promoció d'activitats esportives i recreatives adreçades a la població en edat escolar. Mitjançant aquesta licitació es proposa la contractació dels serveis per a la gestió del Programa de Natació Escolar, en horari lectiu, "Els Primers a l'Aigua", adreçat als alumnes de primer curs de primària de Sabadell. L'objecte d'aquest programa és l'aprenentatge de la natació dins l'horari lectiu pels alumnes de primer curs de primària de 23 escoles de Sabadell, de manera que alumnes que hi participen sàpiguen nedar un cop finalitzat el programa.
Import sense IVA
246.579,09 EUR
Estat Publicat
Periode de sol·licituds
10/de jul./2024 - 24/de jul./2024 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Sabadell
Òrgan de contractació
Junta de Govern Local
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert
SARA No
Valor estimat 542.473,99 EUR
Nº lots 2

Forma de presentacióLa presentació de l'oferta es realitzarà en el navegador, haureu de disposar dels components necessaris per poder signar la vostra oferta electrònica.

Es importante que lea detenidamente las restricciones establecidas en la presentación de ofertas.
Independentment que l'oferta es presenti des del navegador, aquesta serà encriptada en la vostra màquina abans de l'enviament, garantint-ne la confidencialitat fins a l'acte d'obertura del sobre
 • Tamany màxim per document: 100 MB (En caso de requerirse su firma el tamaño máximo se rebaja a 20 MB)

 • Tamany màxim de l'oferta: 1 GB

 • Formats de document permesos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rar, rtf, sxw, abw, pdf, pdf/a, jpg, jpeg, bmp, tiff, tif, txt, odt, ods, odp, odi, dwg, dxf, zip

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Projecte tècnic del programa
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Baixa econòmica. Oferta sense IVA
  • Piscina de menys d’1 metre de fondària

Divisió de l'expedient en lots

Lot Título Import sense IVA Estat
92600000-7 Serveis esportius 

1 Gestió del programa de natació escolar en horari lectiu, "els primers a l'aigua" - LOT 1 Centre Sud L'Ajuntament de Sabadell té interès pel foment de l'esport i la promoció de les activitats esportives en general, incloent la promoció d'activitats esportives i recreatives adreçades a la població en edat escolar. Mitjançant aquesta licitació es proposa la contractació dels serveis per a la gestió del Programa de Natació Escolar, en horari lectiu, 'Els Primers a l'Aigua', adreçat als alumnes de primer curs de primària de Sabadell. L'objecte d'aquest programa és l'aprenentatge de la natació dins l'horari lectiu pels alumnes de primer curs de primària de 23 escoles de Sabadell, de manera que alumnes que hi participen sàpiguen nedar un cop finalitzat el programa. 120.648,62 Publicat
92600000-7 Serveis esportius 

2 Gestió del programa de natació escolar en horari lectiu, "els primers a l'aigua" LOT 2 - Centre Nord L'Ajuntament de Sabadell té interès pel foment de l'esport i la promoció de les activitats esportives en general, incloent la promoció d'activitats esportives i recreatives adreçades a la població en edat escolar. Mitjançant aquesta licitació es proposa la contractació dels serveis per a la gestió del Programa de Natació Escolar, en horari lectiu, 'Els Primers a l'Aigua?, adreçat als alumnes de primer curs de primària de Sabadell. L'objecte d'aquest programa és l'aprenentatge de la natació dins l'horari lectiu pels alumnes de primer curs de primària de 23 escoles de Sabadell, de manera que alumnes que hi participen sàpiguen nedar un cop finalitzat el programa. 125.930,47 Publicat

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Plec de Prescripcions Tècniques

Descarregar

Plec administratiu

PCAP i Annexes

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe tècnic inici licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe jurídic

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 4 Oferta econòmica

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 5 Adscripció mitjans

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 6 Declaració subcontractació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 7 Aval

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1 Quadre Resum

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acord inici licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 3 - DEUC

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 8

Descarregar

Documents addicionals a publicar

PPT rectificat

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1 rectificat

Descarregar

Documents addicionals a publicar

IJ error material i retroacció actuacions

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret retroaccio actuacions

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acta Mesa sobre A

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acta Mesa sobre B

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acta Mesa sobre C

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de licitació

  Publicat el 09/07/2024 a les 12:22

  Veure Anunci
Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud