Carregant

Si us plau, esperi

OTU/2024/140

294, 295/2024 Servei de comunicacions de veu i dades fixes, així com d'accés a Internet
L'objecte del contracte contempla el següent: -Serveis de comunicacions de veu fixa, dades i navegació descentralitzada: -Serveis de comunicacions de veu fixa. -Sistemes de comunicacions de veu fixa. -Serveis de comunicacions de dades i navegació descentralitzada. -Serveis de comunicacions d?accés a Internet centralitzat.
Import sense IVA
1.276.740,00 EUR
Estat Publicat
Periode de sol·licituds
08/de jul./2024 - 07/d’ag./2024 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Sabadell
Òrgan de contractació
Junta de Govern Local
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert
SARA
Valor estimat 2.808.828,00 EUR
Nº lots 2

Forma de presentacióLa presentació de l'oferta es realitzarà en el navegador, haureu de disposar dels components necessaris per poder signar la vostra oferta electrònica.

Es importante que lea detenidamente las restricciones establecidas en la presentación de ofertas.
Independentment que l'oferta es presenti des del navegador, aquesta serà encriptada en la vostra màquina abans de l'enviament, garantint-ne la confidencialitat fins a l'acte d'obertura del sobre
 • Tamany màxim per document: 100 MB (En caso de requerirse su firma el tamaño máximo se rebaja a 20 MB)

 • Tamany màxim de l'oferta: 1 GB

 • Formats de document permesos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rar, rtf, sxw, abw, pdf, pdf/a, jpg, jpeg, bmp, tiff, tif, txt, odt, ods, odp, odi, dwg, dxf, zip

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Classificació
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Lot 1: Servei de comunicacions de veu i dades fixes, així com d'accés a Internet - Lot 1: Serveis de veu, dades i navegació descentralitzada.
   • No hi han criteris avaluables mitjançant judici de valor, les ofertes s'hauran d'incloure al sobre C
  • Lot 2: Servei de comunicacions de veu i dades fixes, així com d'accés a Internet. Lot 2 Accés a Internet centralitzat
   • Solució de contingència oferta
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Oferta econòmica
  • Lot 1: Servei de comunicacions de veu i dades fixes, així com d'accés a Internet - Lot 1: Serveis de veu, dades i navegació descentralitzada.
   • Accessos a Internet descentralitzat
   • Accessos a la xarxa multiservei
   • Accessos VPN-IP a la xarxa multiservei
   • Elements d'ampliació i/o addicionals dels serveis existents a l'inici del contracte
   • Memòria Tècnia
   • Servei anti-DDoS
  • Lot 2: Servei de comunicacions de veu i dades fixes, així com d'accés a Internet. Lot 2 Accés a Internet centralitzat
   • Accessos de navegació centralitzada
   • Elements d'ampliació i/o addicionals dels serveis existents a l'inici del contracte.

Divisió de l'expedient en lots

Lot Título Import sense IVA Estat
64200000-8 Serveis de telecomunicacions 

1 Servei de comunicacions de veu i dades fixes, així com d'accés a Internet - Lot 1: Serveis de veu, dades i navegació descentralitzada. L'objecte del contracte contempla el següent: -Serveis de comunicacions de veu fixa, dades i navegació descentralitzada: -Serveis de comunicacions de veu fixa. -Sistemes de comunicacions de veu fixa. -Serveis de comunicacions de dades i navegació descentralitzada. -Serveis de comunicacions d?accés a Internet centralitzat. 1.121.760,00 Publicat
64210000-1 Serveis telefònics i de transmissió de dades 

2 Servei de comunicacions de veu i dades fixes, així com d'accés a Internet. Lot 2: Accés a Internet centralitzat L'objecte del contracte contempla el següent: -Serveis de comunicacions de veu fixa, dades i navegació descentralitzada: -Serveis de comunicacions de veu fixa. -Sistemes de comunicacions de veu fixa. -Serveis de comunicacions de dades i navegació descentralitzada. -Serveis de comunicacions d?accés a Internet centralitzat. 154.980,00 Publicat

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Descarregar

Plec administratiu

PCAP i Annexos

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 2 - Desglossament pressupost

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 4-0-1 Model oferta lot 1 editable

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 4-0-2 Model oferta Lot 2 editable

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 5 - Adscripció de mitjans

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 6 - Subcontractació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 7 - Aval

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex protecció de dades

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acord licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1 - Quadre Resum

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe tècnic

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 3 - DEUC

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Instruccions omplir DEUC

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de licitació

  Publicat el 09/07/2024 a les 10:17

  Veure Anunci
Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud