Carregant

Si us plau, esperi

OBM/2024/34

242,243/2024 Subministrament i muntatge de mobiliari i complements per a l'ampliació del Centre Cívic de Sant Oleguer per a la implantació d'una escola de música
L'objecte del contracte és el subministrament del mobiliari i de l'equipament de la Nova Escola de Música al Centre cívic de St. Oleguer, així com els complements, d'acord amb les especificacions del Plec de prescripcions tècniques, i consta de dos lots: Lot 1 - Mobiliari i equipament Lot 2 - Complements. L'equipament que es proposa dotar, estarà situat en el volum d'ampliació del CC de St. Oleguer, a la nova ala sud de l'edifici, ocupant part de la planta baixa i la totalitat de la planta pis primer d'aquesta zona. S'inclouen totes les tasques necessàries per a la instal·lació del mobiliari: transport, accés al lloc, abassegament, desembalatge, emplaçament, muntatge, neteja i retirada dels embalatges i restes de material. Lot 1, per una banda es preveu dotar dels mobles i equipament necessaris els espais interiors, com ara: espais de rebuda, acolliment i relació, espais d'aprenentatge col·lectiu, espais d'aprenentatge individual o de petit grup, espais administratius i espais de serveis. S'inclouen cadires, taules, tamborets, armaris, bucs, pantalles, faristols, tarimes, bafles. Lot 2, per altra banda, es preveu la dotació de complements per a tots aquests espais. S'inclouen pissarres, papereres, penja-robes, miralls, dispensadors, paraigüers, cortines.
Import sense IVA
111.547,81 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
14/de juny/2024 - 28/de juny/2024 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Sabadell
Òrgan de contractació
Tinent/a d'alcalde/ssa
Tipus de contracte Subministraments
Tipus de procediment
Obert simplificat
SARA No
Valor estimat 111.547,81 EUR
Nº lots 2

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • SOBRE ÚNIC
  • Ampliació del termini de garantia
  • Baixa econòmica
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs

Divisió de l'expedient en lots

Lot Título Import sense IVA Estat
39100000-3 Mobiliari 

1 Subministrament i muntatge de mobiliari i complements per a l'ampliació del Centre Cívic de Sant Oleguer per a la implantació d'una escola de música L'objecte del contracte és el subministrament del mobiliari i de l'equipament de la Nova Escola de Música al Centre cívic de St. Oleguer, així com els complements, d'acord amb les especificacions del Plec de prescripcions tècniques, i consta de dos lots: Lot 1 - Mobiliari i equipament Lot 2 - Complements. L'equipament que es proposa dotar, estarà situat en el volum d'ampliació del CC de St. Oleguer, a la nova ala sud de l'edifici, ocupant part de la planta baixa i la totalitat de la planta pis primer d'aquesta zona. S'inclouen totes les tasques necessàries per a la instal·lació del mobiliari: transport, accés al lloc, abassegament, desembalatge, emplaçament, muntatge, neteja i retirada dels embalatges i restes de material. Lot 1, per una banda es preveu dotar dels mobles i equipament necessaris els espais interiors, com ara: espais de rebuda, acolliment i relació, espais d'aprenentatge col·lectiu, espais d'aprenentatge individual o de petit grup, espais administratius i espais de serveis. S'inclouen cadires, taules, tamborets, armaris, bucs, pantalles, faristols, tarimes, bafles. Lot 2, per altra banda, es preveu la dotació de complements per a tots aquests espais. S'inclouen pissarres, papereres, penja-robes, miralls, dispensadors, paraigüers, cortines. 90.309,83 Avaluació
39200000-4 Complements de mobiliari 

39500000-7 Articles tèxtils 

2 Subministrament i muntatge de mobiliari i complements per a l'ampliació del Centre Cívic de Sant Oleguer per a la implantació d'una escola de música L'objecte del contracte és el subministrament del mobiliari i de l'equipament de la Nova Escola de Música al Centre cívic de St. Oleguer, així com els complements, d'acord amb les especificacions del Plec de prescripcions tècniques, i consta de dos lots: Lot 1 - Mobiliari i equipament Lot 2 - Complements. L'equipament que es proposa dotar, estarà situat en el volum d'ampliació del CC de St. Oleguer, a la nova ala sud de l'edifici, ocupant part de la planta baixa i la totalitat de la planta pis primer d'aquesta zona. S'inclouen totes les tasques necessàries per a la instal·lació del mobiliari: transport, accés al lloc, abassegament, desembalatge, emplaçament, muntatge, neteja i retirada dels embalatges i restes de material. Lot 1, per una banda es preveu dotar dels mobles i equipament necessaris els espais interiors, com ara: espais de rebuda, acolliment i relació, espais d'aprenentatge col·lectiu, espais d'aprenentatge individual o de petit grup, espais administratius i espais de serveis. S'inclouen cadires, taules, tamborets, armaris, bucs, pantalles, faristols, tarimes, bafles. Lot 2, per altra banda, es preveu la dotació de complements per a tots aquests espais. S'inclouen pissarres, papereres, penja-robes, miralls, dispensadors, paraigüers, cortines. 21.237,98 Avaluació

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques Subministrament i muntatge de mobiliari i complements a l'ampliació del CC de Sant Oleguer per a la implantació d'una escola de música

Descarregar

Plec administratiu

PCAP i Annexos 2 a 6

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1 - Quadre resum

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 3 - Model de declaració responsable de compliment de requisits previs

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 4 - Model d'oferta econòmica general

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 5 - Model de declaració de la part del contracte a subcontractar

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 6 - Model d'aval de garantia definitiva

Descarregar

Documents addicionals a publicar

IT inici licitació Subministrament i muntatge de mobiliari i complements per a l'ampliació del Centre Cívic de Sant Oleguer per a la implantació d'una escola de música

Descarregar

Documents addicionals a publicar

IJ inici licitació Subministrament i muntatge de mobiliari i complements per a l'ampliació del Centre Cívic de Sant Oleguer per a la implantació d'una escola de música

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret inici licitació Subministrament i muntatge de mobiliari i complements per a l'ampliació del Centre Cívic de Sant Oleguer per a la implantació d'una escola de música

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de licitació

  Publicat el 13/06/2024 a les 08:05

  Veure Anunci
Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud