Carregant

Si us plau, esperi

OBM/2024/40

236/2024 Estesa de fibra òptica per a l'enllaç des de Can Marcet fins a l'Edifici Sallarès Deu de Sabadell. Aquest contracte es finança amb el Fons Europeu de Recuperació Next Generation de la Unió Europea de conformitat amb el Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència (PRTR), i el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP).
L'objecte d'aquest projecte consisteix en la definició dels treballs necessaris per a la dotació del servei de telecomunicacions amb fibra òptica municipal per l'edifici de Sallarès Deu, des del quadre general de connexió ubicat dins de l'edifici municipal de Can Marcet fins a l'interior del recinte de l'edifici Sallarès Deu. Els treballs consistiran en l'execució de la canalització en via pública entre els dos equipaments municipals i les tasques d'instal·lació i connexió per a la seva posada en funcionament. La localització de l'actuació correspon a les finques municipals Can Marcet, situada al carrer de Pau Claris, núm. 100, i Sallarès Deu, situada al carrer de Cellers, núm. 69 i de Jacint Verdaguer núm. 51, 08205 de Sabadell, així com al carrer de Jacint Verdaguer entre ambdós immobles. Les actuacions a dur a terme són relatives al bon funcionament de les instal·lacions de telecomunicacions i queden tipificades com actuacions tipus E Conservació de l'edifici, en concret: - Execució de rases - Petita obra civil en interior edificis - Estesa de cablejats i canalitzacions - Instal·lacions de comunicacions - Afectacions amb altres instal·lacions
Import sense IVA
84.335,74 EUR
Estat Publicat
Periode de sol·licituds
07/de juny/2024 - 26/de juny/2024 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Sabadell
Òrgan de contractació
Tinent/a d'alcalde/ssa
Tipus de contracte Obres
Tipus de procediment
Obert simplificat
SARA No
Valor estimat 84.335,74 EUR
codi CPV
32561000-3 Connexions de fibra òptica 

Forma de presentacióLa presentació de l'oferta es realitzarà en el navegador, haureu de disposar dels components necessaris per poder signar la vostra oferta electrònica.

Es importante que lea detenidamente las restricciones establecidas en la presentación de ofertas.
Independentment que l'oferta es presenti des del navegador, aquesta serà encriptada en la vostra màquina abans de l'enviament, garantint-ne la confidencialitat fins a l'acte d'obertura del sobre
 • Tamany màxim per document: 100 MB (En caso de requerirse su firma el tamaño máximo se rebaja a 20 MB)

 • Tamany màxim de l'oferta: 1 GB

 • Formats de document permesos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rar, rtf, sxw, abw, pdf, pdf/a, jpg, jpeg, bmp, tiff, tif, txt, odt, ods, odp, odi, dwg, dxf, zip

Estructura de l'oferta

 • SOBRE ÚNIC
  • Ampliació del termini de garantia
  • Baixa econòmica
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec administratiu

PCAP i Annexos 2 a 8

Descarregar

Plec tècnic

TOM I (MEMÒRIA I ANNEXES)

Descarregar

Documents addicionals a publicar

TOM II. 1 PLÀNOLS

Descarregar

Documents addicionals a publicar

TOM III. PLEC I PRESSUPOST

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1 - Quadre resum

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 3 - Model de declaració responsable de compliment de requisits previs

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 4 - Model d'oferta econòmica general

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 5 - Model de compromís adscripció mitjans materials i personals

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 6 - Model de declaració de la part del contracte a subcontractar

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 7 - Model d'aval de garantia definitiva

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 8-A1 - Per a contractistes

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 8-A2 - Per a subcontractistes

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 8-B - Declaració de cessió i tractament de dades

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 8-C - Declaració de compromís

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 8-D - Declaració d'identificació i informació sobre contractista-subcontractistes

Descarregar

Documents addicionals a publicar

IT inici licitació Estesa de fibra òptica per a l'enllaç des de Can Marcet fins a l'Edifici Sallarès Deu de Sabadell

Descarregar

Documents addicionals a publicar

IJ inici licitació Estesa de fibra òptica per a l'enllaç des de Can Marcet fins a l'Edifici Sallarès Deu de Sabadell

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret inici licitació Estesa de fibra òptica per a l'enllaç des de Can Marcet fins a l'Edifici Sallarès Deu de Sabadell

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Pressupost TCQ

Descarregar

Documents addicionals a publicar

TOM II. 2 PLÀNOLS

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de licitació

  Publicat el 06/06/2024 a les 08:05

  Veure Anunci
Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud