Carregant

Si us plau, esperi

OTU/2024/113

293/2024 Disseny, implantació i manteniment de la nova web del servei de transport urbà de Sabadell
L'objecte d'aquest contracte és la conceptualització, disseny, desenvolupament, posada en funcionament i manteniment de la nova pàgina web del transport urbà de Sabadell, que permetrà la renovació de l'actual. En concret consistirà en: Prestacions de conceptualització disseny, desenvolupament i posada en funcionament del nou portal web del transport urbà de Sabadell. Per tal de materialitzar el nou disseny, l'adjudicatari haurà de desenvolupar les següents feines: Consultoria que doni suport i arguments al nou disseny. Dins aquest concepte s'agrupen totes les reunions, sessions de treball internes i externes, anàlisis comparatives, anàlisis de l'app actual i altres aspectes o documentació existent, etc. que siguin necessaris perquè el nou disseny asseguri els objectius perseguits. Definir la forma, l'accés i la ubicació de les funcionalitats desitjables dins nova versió de la web. Dissenyar conceptualment la web en format wireframe, fluxes i interaccions. Es materialitzarà en un document funcional d'interacció o en una eina digital. Aplicar disseny gràfic i plasmar les especificacions de disseny en una guia d'estil, el repositori del qual serà una eina digital. Produir tots els elements gràfics i interaccions necessàries per al posterior desenvolupament, de comú acord amb l?Ajuntament i l'empresa concessionària del servei del transport públic urbà de Sabadell. Prestacions de manteniment El manteniment de la pàgina web durant un període de 24 mesos (2 anys), que podrà ser millorat en les ofertes dels licitadors en 19 mesos, per un total de 43 mesos com a màxim des de la recepció de la part del contracte relatiu a la conceptualització disseny i implementació de la nova versió de la web del transport urbà de Sabadell.
Import sense IVA
86.000,00 EUR
Estat Publicat
Periode de sol·licituds
10/de jul./2024 - 24/de jul./2024 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Sabadell
Òrgan de contractació
Tinent/a d'alcalde/ssa
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert simplificat
SARA No
Valor estimat 86.000,00 EUR
codi CPV
72413000-8 Serveis de disseny de llocs web www 

Forma de presentacióLa presentació de l'oferta es realitzarà en el navegador, haureu de disposar dels components necessaris per poder signar la vostra oferta electrònica.

Es importante que lea detenidamente las restricciones establecidas en la presentación de ofertas.
Independentment que l'oferta es presenti des del navegador, aquesta serà encriptada en la vostra màquina abans de l'enviament, garantint-ne la confidencialitat fins a l'acte d'obertura del sobre
 • Tamany màxim per document: 100 MB (En caso de requerirse su firma el tamaño máximo se rebaja a 20 MB)

 • Tamany màxim de l'oferta: 1 GB

 • Formats de document permesos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rar, rtf, sxw, abw, pdf, pdf/a, jpg, jpeg, bmp, tiff, tif, txt, odt, ods, odp, odi, dwg, dxf, zip

Estructura de l'oferta

 • Oferta completament objectiva
  • Ampliació de les hores de formació respecte el mínim exigit
  • Anys d’experiència de l’equip destinat al projecte per sobre del recomanat
  • Memòria tècnica descriptiva
  • Millora ampliació del període de manteniment respecte a un mínim exigit de 24 mesos.
  • Oferta econòmica.
  • Reducció del termini d’execució de les prestacions de conceptualització, disseny, desenvolupament i posada en funcionament de la nova pàgina web

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Plec prescripcions tècniques

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1 PPT

Descarregar

Plec administratiu

PCAP+Annexos

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 2 Desglossament pressupost base licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 3 Declaració Responsable

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 4 Proposta econòmica

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 5 Adscripció mitjans

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 6 Declaració subcontractació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 7 Aval

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 8 Protecció de dades

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 9-A1 DACI contratista

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 9-A2 DACI subcontratista

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 9-B1 Declaració cessió i tractament dades contractista

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 9-B2 Declaració cessió i tractament de dades subcontractista

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 9-C1 Declaració compromís execució contractista

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 9-C2 Declaració compromís execució subcontractista

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 9-D identificació i informació contratista_subcontratista

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret aprovació inici d'expedient

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1 (Quadre Resum) PCAP

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe tècnic inici expedient

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de licitació

  Publicat el 09/07/2024 a les 08:00

  Veure Anunci
Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud