Carregant

Si us plau, esperi

SGC/2024/51

252,253,254,255/2024 Acord Marc per el subministrament de productes, materials, estris i maquinària de neteja, subministrament de paper de WC, industrial i cel·lulosa i lliurament i renovació de tirassos
Aquest acord marc té per objecte determinar les condicions tècniques i funcionals que han de regir els contractes basats per al subministrament de productes, material, estris i maquinària de neteja, i carretons per traslladar els productes i estris de neteja; el subministrament de paper higiènic domèstic i industrial, eixugamans, de cuina, i tovallons i tovalloletes de cel.lulosa, així com sabó de mans, dispensadors de paper i de sabó i productes similars; i el lliurament i renovació de tirassos per tal de realitzar la neteja i mantenir en bones condicions de salubritat els diferents equipaments municipals. El present acord marc complementarà el contracte de servei de neteja vigent, amb la finalitat de que les necessitats de subministrament esmentades per part dels diferents equipaments municipals quedin cobertes completament. En els subministraments contractats derivats d?aquest acord marc s?inclouen tots els recursos i tasques que resultin necessàries, incloses les despeses d?emmagatzematge, embalatge i transport, per dur a terme una bona execució dels contractes, a partir de donar compliment íntegre a les condicions contemplades en el plec tècnic. Les condicions que s?estableixen en el plec tècnic, en el que respecta a la qualitat i composició dels articles, s?han d?entendre com mínimes i, per tant, podran ser millorades per les diferents adjudicatàries. Durant tota la vigència de l?acord marc, les empreses adjudicatàries han de garantir als contractes basats que se?n derivin: ? Que els contractes siguin executats de manera eficient i d?acord amb les condicions previstes. ? Que es duen a terme totes les accions previstes pel PPTP en matèria de preservació del medi ambient.
Import sense IVA
154.036,62 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
15/de juny/2024 - 01/de jul./2024 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Sabadell
Òrgan de contractació
Junta de Govern Local
Tipus de contracte Subministraments
Tipus de procediment
Obert
SARA No
Valor estimat 184.843,94 EUR
Nº lots 4

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Sobre de clàusules administratives
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
  • Inscripció en el RELI o ROLECE si procedeix
 • Sobre de condicions tècniques i econòmiques
  • Millora del preu
  • Lot 1: Subministrament de productes, materials, estris i maquinària de neteja, subministrament de paper de WC, industrial i cel·lulosa i lliurament i renovació de tirassos
   • Ampliació de la data de caducitat exigida als productes de neteja
   • Compromís d’utilitzar exclusivament vehicles amb el distintiu ambiental Eco o Zero emissions
  • Lot 2: Subministrament de productes, materials, estris i maquinària de neteja, subministrament de paper de WC, industrial i cel·lulosa i lliurament i renovació de tirassos
   • Compromís d’utilitzar exclusivament vehicles amb el distintiu ambiental Eco o Zero emissions
  • Lot 3: Subministrament de productes, materials, estris i maquinària de neteja, subministrament de paper de WC, industrial i cel·lulosa i lliurament i renovació de tirassos
   • Compromís d’utilitzar exclusivament vehicles amb el distintiu ambiental Eco o Zero emissions
  • Lot 4: Subministrament de productes, materials, estris i maquinària de neteja, subministrament de paper de WC, industrial i cel·lulosa i lliurament i renovació de tirassos
   • Millora del termini de la garantia

Divisió de l'expedient en lots

Lot Título Import sense IVA Estat
39830000-9 Productes de neteja 

1 Subministrament de productes, materials, estris i maquinària de neteja, subministrament de paper de WC, industrial i cel·lulosa i lliurament i renovació de tirassos Aquest acord marc té per objecte determinar les condicions tècniques i funcionals que han de regir els contractes basats per al subministrament de productes, material, estris i maquinària de neteja, i carretons per traslladar els productes i estris de neteja; el subministrament de paper higiènic domèstic i industrial, eixugamans, de cuina, i tovallons i tovalloletes de cel.lulosa, així com sabó de mans, dispensadors de paper i de sabó i productes similars; i el lliurament i renovació de tirassos per tal de realitzar la neteja i mantenir en bones condicions de salubritat els diferents equipaments municipals. El present acord marc complementarà el contracte de servei de neteja vigent, amb la finalitat de que les necessitats de subministrament esmentades per part dels diferents equipaments municipals quedin cobertes completament. En els subministraments contractats derivats d?aquest acord marc s?inclouen tots els recursos i tasques que resultin necessàries, incloses les despeses d?emmagatzematge, embalatge i transport, per dur a terme una bona execució dels contractes, a partir de donar compliment íntegre a les condicions contemplades en el plec tècnic. Les condicions que s?estableixen en el plec tècnic, en el que respecta a la qualitat i composició dels articles, s?han d?entendre com mínimes i, per tant, podran ser millorades per les diferents adjudicatàries. Durant tota la vigència de l?acord marc, les empreses adjudicatàries han de garantir als contractes basats que se?n derivin: ? Que els contractes siguin executats de manera eficient i d?acord amb les condicions previstes. ? Que es duen a terme totes les accions previstes pel PPTP en matèria de preservació del medi ambient. 105.035,30 Avaluació
90910000-9 Serveis de neteja 

2 Subministrament de productes, materials, estris i maquinària de neteja, subministrament de paper de WC, industrial i cel·lulosa i lliurament i renovació de tirassos Aquest acord marc té per objecte determinar les condicions tècniques i funcionals que han de regir els contractes basats per al subministrament de productes, material, estris i maquinària de neteja, i carretons per traslladar els productes i estris de neteja; el subministrament de paper higiènic domèstic i industrial, eixugamans, de cuina, i tovallons i tovalloletes de cel.lulosa, així com sabó de mans, dispensadors de paper i de sabó i productes similars; i el lliurament i renovació de tirassos per tal de realitzar la neteja i mantenir en bones condicions de salubritat els diferents equipaments municipals. El present acord marc complementarà el contracte de servei de neteja vigent, amb la finalitat de que les necessitats de subministrament esmentades per part dels diferents equipaments municipals quedin cobertes completament. En els subministraments contractats derivats d?aquest acord marc s?inclouen tots els recursos i tasques que resultin necessàries, incloses les despeses d?emmagatzematge, embalatge i transport, per dur a terme una bona execució dels contractes, a partir de donar compliment íntegre a les condicions contemplades en el plec tècnic. Les condicions que s?estableixen en el plec tècnic, en el que respecta a la qualitat i composició dels articles, s?han d?entendre com mínimes i, per tant, podran ser millorades per les diferents adjudicatàries. Durant tota la vigència de l?acord marc, les empreses adjudicatàries han de garantir als contractes basats que se?n derivin: ? Que els contractes siguin executats de manera eficient i d?acord amb les condicions previstes. ? Que es duen a terme totes les accions previstes pel PPTP en matèria de preservació del medi ambient. 10.126,32 Avaluació
33760000-5 Paper higiènic, mocadors, tovalloles i tovallons 

3 Subministrament de productes, materials, estris i maquinària de neteja, subministrament de paper de WC, industrial i cel·lulosa i lliurament i renovació de tirassos Aquest acord marc té per objecte determinar les condicions tècniques i funcionals que han de regir els contractes basats per al subministrament de productes, material, estris i maquinària de neteja, i carretons per traslladar els productes i estris de neteja; el subministrament de paper higiènic domèstic i industrial, eixugamans, de cuina, i tovallons i tovalloletes de cel.lulosa, així com sabó de mans, dispensadors de paper i de sabó i productes similars; i el lliurament i renovació de tirassos per tal de realitzar la neteja i mantenir en bones condicions de salubritat els diferents equipaments municipals. El present acord marc complementarà el contracte de servei de neteja vigent, amb la finalitat de que les necessitats de subministrament esmentades per part dels diferents equipaments municipals quedin cobertes completament. En els subministraments contractats derivats d?aquest acord marc s?inclouen tots els recursos i tasques que resultin necessàries, incloses les despeses d?emmagatzematge, embalatge i transport, per dur a terme una bona execució dels contractes, a partir de donar compliment íntegre a les condicions contemplades en el plec tècnic. Les condicions que s?estableixen en el plec tècnic, en el que respecta a la qualitat i composició dels articles, s?han d?entendre com mínimes i, per tant, podran ser millorades per les diferents adjudicatàries. Durant tota la vigència de l?acord marc, les empreses adjudicatàries han de garantir als contractes basats que se?n derivin: ? Que els contractes siguin executats de manera eficient i d?acord amb les condicions previstes. ? Que es duen a terme totes les accions previstes pel PPTP en matèria de preservació del medi ambient. 32.442,92 Avaluació
42995000-7 Màquines de neteja diverses 

4 Subministrament de productes, materials, estris i maquinària de neteja, subministrament de paper de WC, industrial i cel·lulosa i lliurament i renovació de tirassos Aquest acord marc té per objecte determinar les condicions tècniques i funcionals que han de regir els contractes basats per al subministrament de productes, material, estris i maquinària de neteja, i carretons per traslladar els productes i estris de neteja; el subministrament de paper higiènic domèstic i industrial, eixugamans, de cuina, i tovallons i tovalloletes de cel.lulosa, així com sabó de mans, dispensadors de paper i de sabó i productes similars; i el lliurament i renovació de tirassos per tal de realitzar la neteja i mantenir en bones condicions de salubritat els diferents equipaments municipals. El present acord marc complementarà el contracte de servei de neteja vigent, amb la finalitat de que les necessitats de subministrament esmentades per part dels diferents equipaments municipals quedin cobertes completament. En els subministraments contractats derivats d?aquest acord marc s?inclouen tots els recursos i tasques que resultin necessàries, incloses les despeses d?emmagatzematge, embalatge i transport, per dur a terme una bona execució dels contractes, a partir de donar compliment íntegre a les condicions contemplades en el plec tècnic. Les condicions que s?estableixen en el plec tècnic, en el que respecta a la qualitat i composició dels articles, s?han d?entendre com mínimes i, per tant, podran ser millorades per les diferents adjudicatàries. Durant tota la vigència de l?acord marc, les empreses adjudicatàries han de garantir als contractes basats que se?n derivin: ? Que els contractes siguin executats de manera eficient i d?acord amb les condicions previstes. ? Que es duen a terme totes les accions previstes pel PPTP en matèria de preservació del medi ambient. 6.432,08 Avaluació

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

PPTP Acord Marc material de neteja

Descarregar

Plec administratiu

PCAP Acord Marc material de neteja

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe tècnic justificatiu necessitats

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1 PCAP Quadre resum

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 4 PCAP Oferta econòmica

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acord inici licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 3 PCAP DEUC formulari

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 5 PCAP Subcontractació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 6 PCAP Model aval garantia

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de licitació

  Publicat el 14/06/2024 a les 15:17

  Veure Anunci
Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud