Carregant

Si us plau, esperi

OBM/2024/47

283/2024 Renovació dels equips de coberta del sistema de climatització de la biblioteca Vapor Badia
L'objecte d'aquesta contractació és dur a terme les actuacions incloses al projecte de referència. El projecte té per objecte la renovació dels equips de coberta del sistema de climatització de la biblioteca Vapor Badia. Es preveu la substitució dels equips de la instal·lació de climatització situats a la coberta de la Biblioteca Vapor Badia, per equips de característiques similars. Prèviament caldrà el desmuntatge complert de les instal·lacions, canonades, bancades, elements de suport i apantallaments acústics, l'abassegament fora de l'àmbit de l'actuació, i refer la impermeabilització del terrat.
Import sense IVA
818.594,17 EUR
Estat Publicat
Periode de sol·licituds
02/de jul./2024 - 22/de jul./2024 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Sabadell
Òrgan de contractació
Junta de Govern Local
Tipus de contracte Obres
Tipus de procediment
Obert simplificat
SARA No
Valor estimat 818.594,17 EUR
codi CPV
45331000-6 Treballs d'instal·lació de calefacció, ventilació i aire condicionat 

Forma de presentacióLa presentació de l'oferta es realitzarà en el navegador, haureu de disposar dels components necessaris per poder signar la vostra oferta electrònica.

Es importante que lea detenidamente las restricciones establecidas en la presentación de ofertas.
Independentment que l'oferta es presenti des del navegador, aquesta serà encriptada en la vostra màquina abans de l'enviament, garantint-ne la confidencialitat fins a l'acte d'obertura del sobre
 • Tamany màxim per document: 100 MB (En caso de requerirse su firma el tamaño máximo se rebaja a 20 MB)

 • Tamany màxim de l'oferta: 1 GB

 • Formats de document permesos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rar, rtf, sxw, abw, pdf, pdf/a, jpg, jpeg, bmp, tiff, tif, txt, odt, ods, odp, odi, dwg, dxf, zip

Estructura de l'oferta

 • SOBRE ÚNIC
  • Ampliació del termini de garantia
  • Baixa econòmica
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Renovació dels equips de coberta del sistema de climatització de la biblioteca Vapor Badia

Descarregar

Plec administratiu

PCAP i Annexos 2 a 7

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1 - Quadre resum

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 3 - Model de declaració responsable de compliment de requisits previs

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 4 - Model d'oferta econòmica general

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 5 - Model de compromís adscripció mitjans materials i personals

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 6 - Model de declaració de la part del contracte a subcontractar

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 7 - Model d'aval de garantia definitiva

Descarregar

Documents addicionals a publicar

IT inici de licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

IJ inici de licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acord JGL inici de licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Pressupost TCQ

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Diligència visita d'obra 09/07/2024

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de licitació

  Publicat el 01/07/2024 a les 08:05

  Veure Anunci
Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud