Carregant

Si us plau, esperi

OTU/2024/162

284/2024 Actuacions de plantació d'arbrat en vials d'elevat trànsit de la ciutat de Sabadell
Realització d'actuacions de plantació d'arbrat en vials d'elevat trànsit de Sabadell
Import sense IVA
188.989,19 EUR
Estat Publicat
Periode de sol·licituds
02/de jul./2024 - 22/de jul./2024 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Sabadell
Òrgan de contractació
Junta de Govern Local
Tipus de contracte Obres
Tipus de procediment
Obert simplificat
SARA No
Valor estimat 188.989,19 EUR
codi CPV
45112710-5 Treballs de paisatgisme en zones verdes 

Forma de presentacióLa presentació de l'oferta es realitzarà en el navegador, haureu de disposar dels components necessaris per poder signar la vostra oferta electrònica.

Es importante que lea detenidamente las restricciones establecidas en la presentación de ofertas.
Independentment que l'oferta es presenti des del navegador, aquesta serà encriptada en la vostra màquina abans de l'enviament, garantint-ne la confidencialitat fins a l'acte d'obertura del sobre
 • Tamany màxim per document: 100 MB (En caso de requerirse su firma el tamaño máximo se rebaja a 20 MB)

 • Tamany màxim de l'oferta: 1 GB

 • Formats de document permesos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rar, rtf, sxw, abw, pdf, pdf/a, jpg, jpeg, bmp, tiff, tif, txt, odt, ods, odp, odi, dwg, dxf, zip

Estructura de l'oferta

 • Oferta completament objectiva
  • ANNEX 3 Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • ANNEX 4 Ampliació del termini de garantia
  • ANNEX 4 Baixa econòmica
  • ANNEX 4 Personal propi fixe de l'empresa i en plena dedicació durant l'execució de les obres
  • ANNEX 5 Compromís adscripció mitjans materials i personals
  • ANNEX 6 Declaració de la part del contracte a subcontractar
  • Classificació alternativa K-6-2
  • Solvència Econòmica o Financera
  • Solvència Tècnica o Professional

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Projecte

Descarregar

Plec administratiu

PCAP+ANNEXOS

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1 QR

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe tècnic

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe jurídic

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acord JGL

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 3 editable

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 4 editable

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 5 editable

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 6 editable

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 7 editable

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Pressupost TCQ

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de licitació

  Publicat el 01/07/2024 a les 08:05

  Veure Anunci
Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud