Carregant

Si us plau, esperi

OTU/2024/163

285/2024 Projecte actuacions de millora en àrees de jocs infantils de Sabadell
Realització d'actuacions de millora en 4 àrees de jocs infantils de places i parcs de la ciutat de Sabadell.
Import sense IVA
164.901,87 EUR
Estat Publicat
Periode de sol·licituds
02/de jul./2024 - 22/de jul./2024 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Sabadell
Òrgan de contractació
Junta de Govern Local
Tipus de contracte Obres
Tipus de procediment
Obert simplificat
SARA No
Valor estimat 164.901,87 EUR
codi CPV
37535210-2 Gronxadors per a parcs infantils 

45112710-5 Treballs de paisatgisme en zones verdes 

45236290-9 Treballs de reparació de zones recreatives 

45432111-5 Col·locació de paviments flexibles 

Forma de presentacióLa presentació de l'oferta es realitzarà en el navegador, haureu de disposar dels components necessaris per poder signar la vostra oferta electrònica.

Es importante que lea detenidamente las restricciones establecidas en la presentación de ofertas.
Independentment que l'oferta es presenti des del navegador, aquesta serà encriptada en la vostra màquina abans de l'enviament, garantint-ne la confidencialitat fins a l'acte d'obertura del sobre
 • Tamany màxim per document: 100 MB (En caso de requerirse su firma el tamaño máximo se rebaja a 20 MB)

 • Tamany màxim de l'oferta: 1 GB

 • Formats de document permesos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rar, rtf, sxw, abw, pdf, pdf/a, jpg, jpeg, bmp, tiff, tif, txt, odt, ods, odp, odi, dwg, dxf, zip

Estructura de l'oferta

 • Oferta completament objectiva
  • ANNEX 3 Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • ANNEX 4 Ampliació del termini de garantia
  • ANNEX 4 Baixa econòmica
  • ANNEX 4 Personal propi fixe de l'empresa i en plena dedicació durant l'execució de les obres
  • ANNEX 5 Compromís adscripció mitjans materials i personals
  • ANNEX 6 Declaració de la part del contracte a subcontractar
  • Classificació alternativa K-6-2
  • Solvència Econòmica o Financera
  • Solvència Tècnica o Professional

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Projecte

Descarregar

Plec administratiu

PCAP+ANNEXOS

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1 QR

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acord JGL

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe tècnic

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe jurídic

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 3 editable

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 4 editable

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 5 editable

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 6 editable

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 7 editable

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Pressupost TCQ

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de licitació

  Publicat el 01/07/2024 a les 08:05

  Veure Anunci
Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud