Carregant

Si us plau, esperi

LSEOS/2022/03

CONTRACTE DE SERVEIS PER LA REALITZACIÓ DEL TREBALLS DE MANTENIMENTS PREVENTIUS I CORRECTIUS DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DELS EDIFICIS D?HABITATGES PER A GENT GRAN SANT OLEGUER I PARC CENTRAL DE SABADELL
Import sense IVA
34.500,00 EUR
Estat Formalitzat
Periode de sol·licituds
30/de març/2022 14:00 - 29/d’abr./2022 14:00
Òrgan de contractació
Habitatges Municipals de Sabadell, SA
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert simplificat
SARA No
Valor estimat 138.000,00 EUR
Nº lots 2

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Oferta completament objectiva
  • Annex 2 - Solvència Tècnica o Professional
  • Acreditació inscripció RELI
  • Annex 1 - Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • Lot 1: LOT 1 -Serveis de manteniments de les instal·lacions tèrmiques de l?edifici Sant Oleguer
   • Annex 3.1 - 55. Fórmula puntuació Vimusa
  • Lot 2: LOT 2 - Serveis de manteniment de les instal·lacions tèrmiques de l?edifici Parc Central.
   • Annex 3.2 - 55. Fórmula puntuació Vimusa

Divisió de l'expedient en lots

Lot Título Import sense IVA Estat
45259000-7 Reparació i manteniment d'instal·lacions 

1 LOT 1 -Serveis de manteniments de les instal·lacions tèrmiques de l?edifici Sant Oleguer 17.500,00 Formalitzat
45259000-7 Reparació i manteniment d'instal·lacions 

2 LOT 2 - Serveis de manteniment de les instal·lacions tèrmiques de l?edifici Parc Central. 17.000,00 Formalitzat

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Documents addicionals a publicar

Annex 1 - Declaració Responsable

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 2 - Declaració responsable requeriments tècnics

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci Licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 2 PPT - PROGRAMA DE MANTENIMENT LOT 2 PARC CENTRAL

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1 - PPT PLA MANTENIMENT LOT 1 - SANT OLEGUER

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 3.1 - Oferta econòmica - Lot 1 Sant Oleguer

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 3.2 - Oferta económica - Lot 2 Parc Central

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Quadres Puntuació

Descarregar

Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

LSEOS/2022/03: Oferta

2 de maig 2022 11:00

Finalitzada

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de licitació

  Publicat el 30/03/2022 a les 12:42

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud
Un licitador pregunta sobre quines valoracions s'exigeixen en quant al monitoratge, control de vàlvules i aïllament de l'edifici Sant Oleguer.
Publicada

04/d’abr./2022

contestada

07/d’abr./2022

S'exigirà tot allò que està descrit en el quadre de puntuació (penjat a la plataforma i al portal), en l'apartat de millores a realitzar durant la vigència del contracte. Per tant el preu haurà d'incloure'n tots els requeriments tècnics especificats.
Rebem la següent pregunta d'un licitador: Quan demaneu que es subcontracti el SAT per alguns tipus específics de manteniment, haig de considerar que el cost de la subcontractació s'ha d'incloure dins de l'import de l'oferta (i per tant que ho assumirà l'empresa que guanyi la licitació) o que ho assumirà VIMUSA?
Publicada

04/d’abr./2022

contestada

07/d’abr./2022

L'empresa adjudicatària serà qui subcontractarà només el SAT dels equips de producció (Calderes, aerotèrmia) i per tant és aquesta qui n'haurà d'assumir el cost.
Un licitador pregunta on pot trobar els quadres de puntuació als que es fa referència en el plec.
Publicada

04/d’abr./2022

contestada

07/d’abr./2022

Els quadres de puntuació s'han esmenat. S'ha penjat al tauler d'avisos de la plataforma de contractació el document relatiu als quadres de puntuació, i així com en aquest portal a l'apartat documentació.
Es planteja per un licitador, quin és el número d'hores a tenir en compte per la tasca "d'acompanyament a altres empreses de manteniment contractades per VIMUSA", i quins tipus de manteniment es refereix
Publicada

04/d’abr./2022

contestada

07/d’abr./2022

En general, l'acompanyament a empreses externes de manteniment preventiu (en quant a sistemes de producció i legionel·la) s'estipula en 1 cop a l'any. Veure l'ANNEX del programa de manteniment. Excepcionalment es podria donar el cas que per causes de correctiu, s'hi hagi d'anar més vegades a l'any.
Un licitador pregunta que en el plec s'especifica que s'haurà d'implicar directament un enginyer en diverses tasques, però desconeix el número d'hores en base a les quals s'ha de fer la valoració del seu cost.
Publicada

04/d’abr./2022

contestada

07/d’abr./2022

No s'ha previst un còmput d'hores d'enginyeria sinó que es preveu que aquesta formi part del servei objecte del contracte. La valoració l'ha de fer l'empresa en funció dels seus costos i estimació de rendiments.
Un licitador detecta errors en els noms dels documents addicionals, en referència als lots.
Publicada

12/d’abr./2022

contestada

12/d’abr./2022

S'esmenen els noms dels lots a la documentació addicional.
Un licitador pregunta per l'obligació de disposar en plantilla d'un tècnic amb formació de manteniment de legionel·la i si és possible presentar-se a la licitació amb el compromís de subcontractar el tècnic.
Publicada

27/d’abr./2022

contestada

27/d’abr./2022

No és possible subcontractar el tècnic. Cal tenir en plantilla un tècnic format en manteniment de legionela en el moment de presentar-se a la licitació.
Un interessat pregunta si en l'annex d'entrega, s'ha d'omplir el valor TOTAL i, en el seu cas, quins conceptes s'han de sumar en aquest valor?
Publicada

27/d’abr./2022

contestada

27/d’abr./2022

No cal posar el preu en el valor total; en el cas que algun licitador l'hi posi, no es tindrà en compte.