Carregant

Si us plau, esperi

OTU/2022/214

Subministrament i servei per a la instal·lació i posada en funcionament d'un sistema d'ajuda a l'explotació (SAE) per al servei de transport públic urbà de Sabadell
Import sense IVA
1.025.537,19 EUR
Estat Adjudicat
Periode de sol·licituds
04/de maig/2022 - 10/de juny/2022 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Sabadell
Òrgan de contractació
Junta de Govern Local
Tipus de contracte Subministraments
Tipus de procediment
Obert
SARA
Valor estimat 1.025.537,19 EUR
codi CPV
32500000-8 Equip i material per a telecomunicacions 

51300000-5 Serveis d'instal·lació d'equips de comunicacions 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Sobre de clàusules administratives
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Sobre de condicions tècniques i econòmiques
  • 21. Preu
  • 28. Termini de garantia
  • 47. Criteri hores de formació
  • Millora connectivitat Wi-Fi embarcada
  • Millora integració del pupitre, consola del SAE i validadora en un sol element físic
  • Millora mòdul de gestió de serveis a la demanda
  • Millora mòdul mesura de la qualitat de l’aire
  • Millora mòdul reproductor de recorreguts
  • Millora obtenció de les matrius d’orígens i destinacions
  • Millora pantalla addicional d’informació als usuaris
  • Millora període d’actualització de dades dels autobusos
  • Millora sistema de comptatge de passatgers
  • Millora sistema de videovigilància
  • Millora sistema prioritat de pas en interseccions semaforitzades
  • Plataforma on SAE sigui independent sistema operatiu i estigui basada en tecnologia open source
  • Reducció del termini d’execució del contracte.

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Documents addicionals a publicar

Annex 1 (QR)

Descarregar

Documents addicionals a publicar

IT licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe estabilitat pressupostària

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe jurídic

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acord aprovació licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 2

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 3-A

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 3-B Instruccions

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 3-C Declaració responsable

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 4

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 5

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 6 Aval

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 7-A

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 7-A2

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 7-B

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 7-C

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 7-D

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Diligència visita in situ instal·lacions

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acord aprovació annex 2 Plec de prescripcions tècniques

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 2 plec prescripcions tècniques (Flota)

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Diligència baixa autobusos annex 2 PPT

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Diligència canvi data obertura sobre B

Descarregar

Plec tècnic

Plec prescripcions tècniques

Descarregar

Plec administratiu

PCAP+Annexos

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de licitació

  Publicat el 06/05/2022 a les 12:40

 • Anunci d'adjudicació

  Publicat el 04/01/2023 a les 09:52

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud