Carregant

Si us plau, esperi

OTU/2022/87

Manteniment preventiu, normatiu, correctiu i de monitorització remota de la instal·lació de climatització de l'edifici Narcís Giralt
Import sense IVA
77.350,00 EUR
Estat Desert
Periode de sol·licituds
05/de maig/2022 - 19/de maig/2022 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Sabadell
Òrgan de contractació
Junta de Govern Local
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert
SARA No
Valor estimat 170.170,00 EUR
codi CPV
50000000-5 Serveis de reparació i manteniment 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Capacitat de contractar
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
  • Solvència Econòmica
  • Solvència Tècnica o Professional (a)
  • Solvència Tècnica o Professional (b)
 • Sobre de condicions tècniques i econòmiques
  • Baixa econòmica
  • Disponibilitat de vehicle/taller Euro 6, híbrid o elèctric assignat al contracte

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Documents addicionals a publicar

Instruccions per emplenar declaració responsable

Descarregar

Documents addicionals a publicar

PCAP Annex 4 Model proposta económica

Descarregar

Documents addicionals a publicar

PCAP Annex 5 Model adscripció de mitjans

Descarregar

Documents addicionals a publicar

PCAP Annex 6 Model declaració subcontractació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

PCAP Annex 7 Model aval garantia

Descarregar

Documents addicionals a publicar

PCAP Annex 1 Quadre resum

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci publicació perfil

Descarregar

Documents addicionals a publicar

IJ inici

Descarregar

Documents addicionals a publicar

IT inici

Descarregar

Documents addicionals a publicar

IT estabilitat

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Diligència canvi hora obertura sobre 2

Descarregar

Plec tècnic

PPT Mant. Climatització Narcís Giralt

Descarregar

Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Documents addicionals a publicar

PCAP Annex 2 Desglossament pressupost licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

PCAP Annex 3 DEUC Declaració responsable

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acuerdo de iniciación del expediente

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • ??anuncio.tipo.Categoria [id = 102, nombre = Anuncio de licitación, descripcion = ]_ca??

  Publicat el 04/05/2022 a les 11:00

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud
Sol·licito poder fer una visita a les instal·lacions per mirar de valorar el millor possible les feines a fer d?acord amb tota l?informació de l?expedient OTU/2022/87.
Publicada

13/de maig/2022

contestada

22/de set./2022

Els tècnics municipals no consideren necessari realitzar una visita, atès que el plec tècnic inclou un inventari actualitzat dels aparells que hi ha a l'edifici.
En el cuadro de características de Pliego en el apartado de solvencia técnica se especifica que las empresas licitadoras deberán de ser SAT?s. como clasificación alternativa en el punto X se puede justificar mediante los grupos empresariales. También se permite subcontratar. Agradeceríamos nos confirmen que sin disponer de la condición de ser SAT es posible licitar sin ser excluidos.
Publicada

11/de maig/2022

contestada

23/de maig/2022

La condición de SAT no solo se exige como criterio de solvencia, también forma parte de las obligaciones esenciales del contrato, y a su vez se detalla que el personal mínimo que se debe adscribir al contrato no puede ser subcontratado. Por lo anterior, entendemos que no es viable cumplir satisfactoriamente el contrato sin contar con esta condición, de resultar adjudicatarios sin contar con la misma, se iniciaria el contrato con un incumplimiento de una obligación esencial.