Carregant

Si us plau, esperi

URB/2022/50

Projecte executiu de les obres de reforma de la cruïlla Gran Via- Sant Maties- Hospital Taulí
Import sense IVA
169.761,76 EUR
Estat Formalitzat
Periode de sol·licituds
17/de maig/2022 - 07/de juny/2022 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Sabadell
Òrgan de contractació
Junta de Govern Local
Tipus de contracte Obres
Tipus de procediment
Obert simplificat
SARA No
Valor estimat 169.761,76 EUR
codi CPV
45112000-5 Treballs d'excavació i moviment de terres 

45233200-1 Treballs diversos de pavimentació 

45262300-4 Treballs de formigonat 

45262600-7 Treballs de construcció especialitzats diversos 

45316000-5 Treballs d'instal·lació de sistemes d'enllumenat i senyalització 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Oferta completament objectiva
  • Ampliació termini de garantia
  • Baixa econòmica
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • Millores de qualitat

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Documents addicionals a publicar

Acord JGL

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe tècnic

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Pressupost TCQ

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX Millores

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe supervisió projecte

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 3 editable

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 4 editable

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 5 editable

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 6 editable

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 7 editable

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 8 A1 editable

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 8 A2 editable

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 8 B editable

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 8 C editable

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 8 D editable

Descarregar

Documents addicionals a publicar

A. Memòria i annexos

Descarregar

Plec administratiu

PCAP+ANNEXOS

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1 QR

Descarregar

Plec tècnic

B. PPT

Descarregar

Documents addicionals a publicar

C. Pressupost

Descarregar

Documents addicionals a publicar

D.0 Plànols

Descarregar

Documents addicionals a publicar

D.1 Plànols

Descarregar

Documents addicionals a publicar

D.2 Plànols

Descarregar

Documents addicionals a publicar

D.3 Plànols

Descarregar

Documents addicionals a publicar

D.4 Plànols

Descarregar

Documents addicionals a publicar

D.5 Plànols

Descarregar

Documents addicionals a publicar

E. Estudi SiS

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de licitació

  Publicat el 16/05/2022 a les 14:45

 • Anunci d'adjudicació

  Publicat el 28/09/2022 a les 14:30

  Veure Anunci
 • Anunci de formalització

  Publicat el 03/11/2022 a les 10:55

  Veure Anunci
Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud