Carregant

Si us plau, esperi

OBM/2022/10

Redacció, homologació i implantació de Plans d'Autoprotecció en 2 lots. Lot 1: PAU Cavalcada de Reis-2022-2023, lot 2:PAU Ca l'Estruch
Import sense IVA
5.050,00 EUR
Estat Adjudicat
Periode de sol·licituds
29/de set./2022 - 18/d’oct./2022 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Sabadell
Òrgan de contractació
Regidor/a
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert simplificat
SARA No
Valor estimat 5.050,00 EUR
Nº lots 2

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Oferta econòmica
  • 21. Preu
  • Assegurança de responsabilitat civil
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • Experiència de l'equip tècnic
  • Formació de l'equip tècnic
  • Titulacions acadèmiques i profesionals

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 2.000,00 Adjudicat
71317000-3 Serveis de consultoria en protecció ycontrol de riscos 

2 3.050,00 Adjudicat
71317000-3 Serveis de consultoria en protecció ycontrol de riscos 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Plec Tècnic

Descarregar

Documents addicionals a publicar

IT licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

IJ Inici licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret de licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex I

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acta mesa sobre únic

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Diligència Error material Acta Mesa

Descarregar

Documents addicionals a publicar

IJ Adjudicació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret Adjudicació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 2

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 3

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 4

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 5

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 6

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 7

Descarregar

Plec administratiu

Plec Administratiu PCAP

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Diligència canvi de data obertura pliques

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret d'ampliació termini proposicions fins el 18 d'octubre 2022

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de licitació

  Publicat el 28/09/2022 a les 10:30

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud