Carregant

Si us plau, esperi

LSEO/2022/07

LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES I EDIFICIS GESTIONATS PER HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL S.A.
Import sense IVA
75.423,50 EUR
Estat Formalitzat
Periode de sol·licituds
19/d’ag./2022 09:00 - 23/de set./2022 14:00
Òrgan de contractació
Habitatges Municipals de Sabadell, SA
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert
SARA
Valor estimat 316.778,72 EUR
Nº lots 4

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Acreditació solvència - Segons la clàusula 27 PCAP
  • Declaració responsable assegurança de RC - Annex 3.
  • Declaració responsable genèrica de compliment de requisits previs - Annex 2
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació - Annex 1
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • MEMÒRIA TÈCNICA DESCRIPTIVA DELS SERVEIS DE NETEJA
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Oferta altres criteris valorables automàticament - Annex 5
  • Lot 1: LOT 1 - Serveis de neteja equipaments on es desenvolupa activitat empresarial (Oficines, Despatxos, Arxius...)
   • OFERTA ECONÒMICA - Annex 6
  • Lot 2: LOT 2 - Serveis neteja d?Edificis (escales i aparcaments)
   • OFERTA ECONÒMICA - Annex 7
  • Lot 3: LOT 3- Serveis neteja d'element comuns d'edificis d'habitatges
   • OFERTA ECONÒMICA - Annex 8
  • Lot 4: LOT 4 - Serveis de neteja aparcaments
   • OFERTA ECONÒMICA - Annex 9

Divisió de l'expedient en lots

Lot Título Import sense IVA Estat
90919200-4 Serveis de neteja d'oficines 

1 LOT 1 - Serveis de neteja equipaments on es desenvolupa activitat empresarial (Oficines, Despatxos, Arxius...) 18.081,20 Formalitzat
90911200-8 Serveis de neteja d'edificis 

2 LOT 2 - Serveis neteja d?Edificis (escales i aparcaments) 24.487,69 Formalitzat
90911200-8 Serveis de neteja d'edificis 

3 LOT 3- Serveis neteja d'element comuns d'edificis d'habitatges 29.935,62 Formalitzat
90914000-7 Serveis de neteja d'aparcaments 

4 LOT 4 - Serveis de neteja aparcaments 2.918,99 Formalitzat

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Documents addicionals a publicar

Documento adicional a publicar - Aprovació Plecs

Descarregar

Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Documento adicional a publicar - PPT

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Documento adicional a publicar - Annexes PCAP

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de licitació

  Publicat el 09/08/2022 a les 00:00

 • Anunci de licitació

  Publicat el 19/08/2022 a les 09:00

  Veure Anunci
Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud