Carregant

Si us plau, esperi

SGT/2022/77

Servei de vigilància i control en equipaments i esdeveniments públics
Import sense IVA
209.337,55 EUR
Estat Publicat
Periode de sol·licituds
17/de set./2022 - 01/d’oct./2022 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Sabadell
Òrgan de contractació
Junta de Govern Local
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert
SARA No
Valor estimat 209.337,55 EUR
codi CPV
79714000-2 Serveis de vigilància 

Forma de presentacióLa presentació de l'oferta es realitzarà en el navegador, haureu de disposar dels components necessaris per poder signar la vostra oferta electrònica.

Independentment que l'oferta es presenti des del navegador, aquesta serà encriptada en la vostra màquina abans de l'enviament, garantint-ne la confidencialitat fins a l'acte d'obertura del sobre
 • Tamany màxim per document: 100 MB

 • Tamany màxim de l'oferta: 1 GB

 • Formats de document permesos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rar, rtf, sxw, abw, pdf, pdf/a, jpg, jpeg, bmp, tiff, tif, txt, odt, ods, odp, odi, dwg, dxf, zip

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
  • Habilitació professional
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Pla de seguretat
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Baixa econòmica
  • Formació
  • Millora en el temps de resposta a sol·licituds de nous serveis o canvis d’horaris
  • Personal femení

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Descarregar

Anunci publicat

Anunci licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 3 formulari DEUC (editable)

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 4 Oferta (editable)

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 5 Mitjans d'adscripció (editable)

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 6 Declaració subcontractació (editable)

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 7 Aval garantia definitiva (editable)

Descarregar

Plec administratiu

PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I ANNEXOS 2 a 7

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1 Quadre Resum

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acord JGL 06/09/2022 aprovació expedient

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe tècnic

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de licitació

  Publicat el 16/09/2022 a les 14:41

  Veure Anunci
Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud