Carregant

Si us plau, esperi

SGC/2022/43

Serveis postals i missatgeria urgent
Import sense IVA
118.035,77 EUR
Estat Formalitzat
Periode de sol·licituds
27/de set./2022 - 17/d’oct./2022 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Sabadell
Òrgan de contractació
Junta de Govern Local
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert
SARA No
Valor estimat 259.678,69 EUR
Nº lots 4

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Sobre de clàusules administratives
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Sobre de condicions econòmiques
  • 21. Preu

Divisió de l'expedient en lots

Lot Título Import sense IVA Estat
64110000-0 Serveis postals 

1 Serveis postals província de Barcelona (excepte Sabadell) 38.247,97 Formalitzat
64110000-0 Serveis postals 

2 Serveis postals resta Estat espanyol i Andorra i Internacional 17.726,91 Formalitzat
64110000-0 Serveis postals 

3 Serveis postals municipi de Sabadell 57.519,50 Formalitzat
64100000-7 Serveis postals i de correu ràpid 

4 Servei missatgeria urgent 4.541,39 Formalitzat

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Documents addicionals a publicar

Documento adicional a publicar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Documents addicionals a publicar

INFORME TÈCNIC INCIDÈNCIA

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ACORD D'AMPLIACIÓ DE TERMINI

Descarregar

Plec tècnic

PPTP Serveis postals i missatgeria urgent

Descarregar

Documents addicionals a publicar

IT Serveis postals i missatgeria urgent

Descarregar

Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 1 Serveis postals i missatgeria urgent

Descarregar

Documents addicionals a publicar

INSTRUCCIONS DEUC

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DEUC

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 4 FORMULARI OFERTA ECONÒMICA

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 5 ADSCRIPCIÓ DE MITJANS

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 6 SUBCONTRACTACIÓ

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 7 GARANTIES

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX PROTECCIÓ DE DADES

Descarregar

Documents addicionals a publicar

INFORME ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ACORD JGL INICI Serveis postals i missatgeria urgent

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANUNCI DE LICITACIÓ Serveis postals i missatgeria urgent

Descarregar

Composició de l'expedient

Lot article Import unitari quantitat total
1 0,53 EUR 900 477,00 EUR
1 0,60 EUR 100 60,00 EUR
1 3,15 EUR 900 2.835,00 EUR
1 3,22 EUR 100 322,00 EUR
1 6,24 EUR 900 5.616,00 EUR
1 6,31 EUR 100 631,00 EUR
1 5,66 EUR 4500 25.470,00 EUR
1 5,73 EUR 500 2.865,00 EUR
2 0,75 EUR 180 135,00 EUR
2 0,85 EUR 20 17,00 EUR
2 4,50 EUR 180 810,00 EUR
2 4,60 EUR 20 92,00 EUR
2 8,92 EUR 450 4.014,00 EUR
2 9,02 EUR 50 451,00 EUR
2 8,09 EUR 1350 10.921,50 EUR
2 8,19 EUR 150 1.228,50 EUR
2 2,10 EUR 7 14,70 EUR
2 2,60 EUR 1 2,60 EUR
2 6,90 EUR 7 48,30 EUR
2 7,40 EUR 1 7,40 EUR
3 0,53 EUR 1800 954,00 EUR
3 0,60 EUR 200 120,00 EUR
3 3,15 EUR 1800 5.670,00 EUR
3 3,22 EUR 200 644,00 EUR
3 6,24 EUR 700 4.368,00 EUR
3 6,31 EUR 100 631,00 EUR
3 5,66 EUR 3000 16.980,00 EUR
3 5,73 EUR 200 1.146,00 EUR
3 4,50 EUR 6000 27.000,00 EUR
4 20,00 EUR 40 800,00 EUR
4 25,00 EUR 5 125,00 EUR
4 30,00 EUR 5 150,00 EUR
4 6,00 EUR 20 120,00 EUR
4 30,00 EUR 10 300,00 EUR
4 37,50 EUR 3 112,50 EUR
4 45,00 EUR 2 90,00 EUR
4 10,00 EUR 100 1.000,00 EUR
4 12,50 EUR 50 625,00 EUR
4 15,00 EUR 50 750,00 EUR
4 15,00 EUR 6 90,00 EUR
4 18,75 EUR 1 18,75 EUR
4 22,50 EUR 1 22,50 EUR
4 3,00 EUR 60 180,00 EUR
4 5,00 EUR 10 50,00 EUR
4 6,00 EUR 5 30,00 EUR
4 0,25 EUR 5 1,25 EUR
4 5,00 EUR 20 100,00 EUR
4 20,00 EUR 2 40,00 EUR
4 40,00 EUR 2 80,00 EUR
4 50,00 EUR 1 50,00 EUR
4 25,00 EUR 1 25,00 EUR

Meses d'obertura de la licitació.

SGC/2022/43: BC

13 d’octubre 2022 12:15

Finalitzada

Anuncis de licitació publicats

 • ??anuncio.tipo.Categoria [id = 102, nombre = Anuncio de licitación, descripcion = ]_ca??

  Publicat el 26/09/2022 a les 15:05

 • ??anuncio.tipo.Categoria [id = 107, nombre = Anuncio de adjudicación, descripcion = ]_ca??

  Publicat el 30/03/2023 a les 12:26

 • ??anuncio.tipo.Categoria [id = 108, nombre = Anuncio de formalización, descripcion = ]_ca??

  Publicat el 20/11/2023 a les 08:50

  Veure Anunci
Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud