Carregant

Si us plau, esperi

DFJ/2022/ 533

324/2022 Acord Marc "Serveis de Procurador/a dels Tribunals en els procediments judicials que s'interposin a la seu de Barcelona"
Import sense IVA
53.004,65 EUR
Estat Formalitzat
Periode de sol·licituds
22/de set./2022 - 06/d’oct./2022 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Sabadell
Òrgan de contractació
Junta de Govern Local
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert
SARA No
Valor estimat 116.610,23 EUR
codi CPV
79112100-3 Serveis de representació de les parts interessades 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Infraestructura i logística del servei
  • Qualificació i pràctica del personal adscrit
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Existència de plataforma en entorn web o similar per a consulta telemàtica on-line
  • Oferta econòmica: descompte sobre l’aranzel de drets de procuradors.

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Documents addicionals a publicar

ANNEX 3 bis. Instruccions per omplir DEUC

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 3 DEUC

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANUNCI DE LICITACIO

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 1 QUADRE RESUM

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 2 DESGLÒS PRESSUPOST BASE LICITACIÓ

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 4 OFERTA ECONÒMICA

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 5 ADSCRIPCIÓ MITJANS

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 6 DECLARACIÓ SUBCONTRACTACIÓ

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 7 AVAL FPROV I FDEF

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 8 MODEL ENCÀRREC CONTRACTE BASAT

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 9 QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES CONTRACTE BASAT

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 10 CONTRACTE PROTECCIÓ DE DADES

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera_AM Procurador

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe tècnic aprovació exp contractació AM

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe jurídic inici acord marc

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Dil.ligència correcció error material

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Diligència canvi data obertura del sobre C

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Diligència ajornament data obertura sobre C

Descarregar

Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de licitació

  Publicat el 21/09/2022 a les 14:54

 • Anunci d'adjudicació

  Publicat el 23/02/2023 a les 14:05

  Veure Anunci
Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud