Carregant

Si us plau, esperi

LSEO/2022/06

LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT INFORMÀTIC I CÒPIES DE SEGURETAT DELS SISTEMES INFORMÀTICS D HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL, S. A.
Import sense IVA
8.000,00 EUR
Estat Publicat
Periode de sol·licituds
15/de nov./2022 12:00 - 11/de des./2022 19:00
Òrgan de contractació
Habitatges Municipals de Sabadell, SA
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert
SARA No
Valor estimat 32.000,00 EUR
codi CPV
50300000-8 Serveis de reparació, manteniment i serveis associats relacionats amb ordinadors personals, equip d'oficina, telecomunicacions i equip audiovisual 

72500000-0 Serveis informàtics 

72600000-6 Serveis de suport informàtic i de consultoria 

Forma de presentacióLa presentació de l'oferta es realitzarà en el navegador, haureu de disposar dels components necessaris per poder signar la vostra oferta electrònica.

Independentment que l'oferta es presenti des del navegador, aquesta serà encriptada en la vostra màquina abans de l'enviament, garantint-ne la confidencialitat fins a l'acte d'obertura del sobre
 • Tamany màxim per document: 100 MB

 • Tamany màxim de l'oferta: 1 GB

 • Formats de document permesos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rar, rtf, sxw, abw, pdf, pdf/a, jpg, jpeg, bmp, tiff, tif, txt, odt, ods, odp, odi, dwg, dxf, zip

Estructura de l'oferta

 • Sobre de criteris subjectius
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs - Annex 1
  • Memòria descriptiva de la prestació dels serveis - Criteri tècnic subjectiu
  • Solvència Econòmica - Declaració responsable d’assegurança de Responsabilitat Civil (Annex 2)
  • Solvència Tècnica o Professional - Relació de treballs realitzats
 • Sobre de criteris objectius
  • OFERTA ECONÒMICA - Annex 4

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Documents addicionals a publicar

Annex 1 - Declaració responsable

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 2 - Declaració responsable Responsabilitat civil

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 3 - Instruccions/Model memòria tècnica

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 4 - Oferta econòmica

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Aprovació Plecs Gerència

Descarregar

Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de licitació

  Publicat el 15/11/2022 a les 12:00

  Veure Anunci
Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud