Carregant

Si us plau, esperi

TIC/2022/57

Contracte mixt de subministraments i serveis d'Implantació i desplegament d'una infraestructura VDI on-premise
Import sense IVA
1.553.719,01 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
14/de des./2022 09:11 - 24/de febr./2023 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Sabadell
Òrgan de contractació
Junta de Govern Local
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert
SARA
Valor estimat 1.553.719,01 EUR
codi CPV
30213100-6 Ordinadors portàtils 

48000000-8 Paquets de programari i sistemes d'informació 

48514000-4 Paquets de programari d'accés remot 

48820000-2 Servidors 

51610000-1 Serveis d'instal·lació d'ordinadors i d'equip per a processament de la informació 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • 1 Valoració de la proposta hardware d’equips servidor VDI
  • 2 Valoració de la proposta software VDI
  • 3 Valoració dels equips client
  • 4 Valoració del servei de suport
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • 1 Valoració del pressupost
  • 2 Valoració del processador dels servidors
  • 3 Valoració de la memòria dels servidors
  • 4 Valoració de la capacitat del disc disponible global per a VDI
  • 5 Valoració de les hores addicionals de suport per la instal·lació d’equips clients

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Documents addicionals a publicar

Anunci de modificació de plecs i ampliació termini

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret de modificació plecs i ampliació termini

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe tècnic inici rectificat

Descarregar

Documents addicionals a publicar

IT_Taula_Processadors rectificat

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1 QR rectificat

Descarregar

Plec tècnic

Plec tècnic

Descarregar

Plec administratiu

Plec administratiu

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1 Quadre resum

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 2 Càlcul del pressupost base de licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 3 Formulari normalitzat del document europeu únic de contractació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 3 Instruccions per emplenar el document europeu únic de contractació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 4 Model d'oferta econòmica general

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 5 Model de declaració de la part del contracte a subcontractar

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 6 Model d'aval de garantia provisional

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 7 A1 Declaració d?Absència de Conflicte d?Interès (DACI

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 7 A2 Declaració d?Absència de Conflicte d?Interès (DACI) - model per subcontractistes

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 7 B Model de declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l'execució d'actuacions del pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR)

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 7 C Model de declaració de compromís en relació amb l'execució d'actuacions del pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR)

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 7 D Model d’Identificació i informació sobre contractista-subcontractistes

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acord JGL Inici

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Declaració Absència de Conflicte Interès (DACI) SERVEI TECNOLOGIA I SISTEMES

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Fitxa tècnica

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe jurídic

Descarregar

Documents addicionals a publicar

informe tècnic inici

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Pla mesures antifrau

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Ple 1 de març de 2022

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Diligència error en la data del termini de presentació d'ofertes

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de licitació fase inici - rectificació data termini

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de licitació

  Publicat el 19/12/2022 a les 13:54

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud