Carregant

Si us plau, esperi

OTU/2022/569

Manteniment correctiu de la senyalització de trànsit de la ciutat de Sabadell
L'objecte del contracte és cobrir les necessitats de manteniment de la senyalització horitzontal, vertical i dels elements associats d'abalisament i seguretat de la ciutat, per tal que compleixin amb la finalitat de senyalització i delimitació per garantir la vialitat de la via pública
Import sense IVA
495.867,77 EUR
Estat Publicat
Periode de sol·licituds
28/de febr./2023 - 03/d’abr./2023 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Sabadell
Òrgan de contractació
Junta de Govern Local
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert
SARA
Valor estimat 1.090.909,09 EUR
codi CPV
50232200-2 Serveis de manteniment de senyals de tràfic 

Forma de presentacióLa presentació de l'oferta es realitzarà en el navegador, haureu de disposar dels components necessaris per poder signar la vostra oferta electrònica.

És important que llegiu detingudament les restriccions establertes a la presentació d'ofertes.
Independentment que l'oferta es presenti des del navegador, aquesta serà encriptada en la vostra màquina abans de l'enviament, garantint-ne la confidencialitat fins a l'acte d'obertura del sobre
 • Tamany màxim per document: 100 MB (En cas de requerir-se la signatura la mida màxima es rebaixa a 20 MB)

 • Tamany màxim de l'oferta: 1 GB

 • Formats de document permesos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rar, rtf, sxw, abw, pdf, pdf/a, jpg, jpeg, bmp, tiff, tif, txt, odt, ods, odp, odi, dwg, dxf, zip

Estructura de l'oferta

 • Sobre de clàusules administratives
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Sobre de condicions tècniques i econòmiques
  • baixa econòmica
  • Criteri mediambientals

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Documents addicionals a publicar

ANNEX 3 DEUC formulari

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex3 Instruccions omplir DEUC

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 4 PROPOSTA ECONÒMICA

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 5 ADSCRIPCIÓ MITJANS

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 6 SUBCONTRACTACIÓ

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 7 AVAL

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1 PPT Senyalització

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acord inici expedient

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 2

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1 QR

Descarregar

Anunci publicat

Anunci publicació inici de l'expedient

Descarregar

Plec administratiu

PCAP+Annexos

Descarregar

Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de licitació

  Publicat el 06/03/2023 a les 14:25

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud