Carregant

Si us plau, esperi

OTU/2022/569

Manteniment correctiu de la senyalització de trànsit de la ciutat de Sabadell
L'objecte del contracte és cobrir les necessitats de manteniment de la senyalització horitzontal, vertical i dels elements associats d'abalisament i seguretat de la ciutat, per tal que compleixin amb la finalitat de senyalització i delimitació per garantir la vialitat de la via pública
Import sense IVA
495.867,77 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
28/de febr./2023 - 06/d’abr./2023 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Sabadell
Òrgan de contractació
Junta de Govern Local
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert
SARA
Valor estimat 1.090.909,09 EUR
codi CPV
50232200-2 Serveis de manteniment de senyals de tràfic 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Sobre de clàusules administratives
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Sobre de condicions tècniques i econòmiques
  • baixa econòmica
  • Criteri mediambientals

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Documents addicionals a publicar

ANNEX 3 DEUC formulari

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex3 Instruccions omplir DEUC

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 4 PROPOSTA ECONÒMICA

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 5 ADSCRIPCIÓ MITJANS

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 6 SUBCONTRACTACIÓ

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 7 AVAL

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1 PPT Senyalització

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acord inici expedient

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 2

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1 QR

Descarregar

Anunci publicat

Anunci publicació inici de l'expedient

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret ampliació termini d'ofertes

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Diligència canvi hora obertura sobre B

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Diligència PC presentació Recurs especial

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acta proposta classificació i adjudicació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acta obertura sobre B

Descarregar

Plec administratiu

PCAP+Annexos

Descarregar

Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de licitació

  Publicat el 06/03/2023 a les 14:25

 • Anunci d'adjudicació

  Publicat el 16/01/2024 a les 15:05

  Veure Anunci
Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud