Carregant

Si us plau, esperi

OTU/2022/548

Subministrament de material elèctric, concretament tubs led
Import sense IVA
24.793,39 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
07/de febr./2023 00:01 - 20/de febr./2023 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Sabadell
Òrgan de contractació
Tinent/a d'alcalde/ssa
Tipus de contracte Subministraments
Tipus de procediment
Obert super-simplificat
SARA No
Valor estimat 24.793,39 EUR
codi CPV
31000000-6 Màquines, aparells, equip i productes consumibles elèctrics; il·luminació 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Oferta completament objectiva
    • Baixa econòmica (%)
    • Declaració responsable de compliment de requisits previs

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Documents addicionals a publicar

POSS SUBMINISTRAMENT QR Tubs led

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 3 PCAP Declaració responsable

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 4 PCAP Proposta econòmica

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe tècnci aprovació expedient

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe juridic aprovació expedient

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acord aprovació expedient

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 5 Subcontractar

Descarregar

Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

  • Anunci de licitació

    Publicat el 06/02/2023 a les 14:34

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud
Els tubs que es demanen han d'esser d'una marca en concret o be mentre sigui amb les caracteristiqmarca reconeguda i amb garanties ja serveix? (Philips, Osram Silvania...)
Publicada

15/de febr./2023

contestada

16/de febr./2023

Els tubs a subministrar en aquest contracte han de complir amb totes i cadascuna de les característiques tècniques que consten al punt 5.4 i annex 1 del plec de condicions tècniques.