Carregant

Si us plau, esperi

CLT/2023/8

19/2023 Monitoratge de visites, tallers i activitats al Museu d'Història de Sabadell
Monitoratge de visites, tallers i activitats al Museu d'Història de Sabadell
Import sense IVA
11.289,34 EUR
Estat Publicat
Periode de sol·licituds
16/de març/2023 - 30/de març/2023 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Sabadell
Òrgan de contractació
Regidor/a
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert
SARA No
Valor estimat 13.547,21 EUR
codi CPV
92521000-9 Serveis de museus 

Forma de presentacióLa presentació de l'oferta es realitzarà en el navegador, haureu de disposar dels components necessaris per poder signar la vostra oferta electrònica.

És important que llegiu detingudament les restriccions establertes a la presentació d'ofertes.
Independentment que l'oferta es presenti des del navegador, aquesta serà encriptada en la vostra màquina abans de l'enviament, garantint-ne la confidencialitat fins a l'acte d'obertura del sobre
 • Tamany màxim per document: 100 MB (En cas de requerir-se la signatura la mida màxima es rebaixa a 20 MB)

 • Tamany màxim de l'oferta: 1 GB

 • Formats de document permesos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rar, rtf, sxw, abw, pdf, pdf/a, jpg, jpeg, bmp, tiff, tif, txt, odt, ods, odp, odi, dwg, dxf, zip

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Memòria del projecte de servei
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • 1. Millora econòmica del pressupost màxim del preu unitari
  • 2. Formació del personal a adscriure als serveis objecte del contracte

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Documents addicionals a publicar

Informe tecnic

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1 PCAP

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe jurídic

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 3 PCAP DEUC

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 3 PCAP Instruccions DEUC

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 4 PCAP Oferta

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 5 PCAP Adscripcio mitjans

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 6 PCAP Subcontractacio

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 7 PCAP Garantia

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret Regidor 3247 inici licitacio

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci inici

Descarregar

Plec tècnic

Plec tecnic

Descarregar

Plec administratiu

PCAP i annexos

Descarregar

Composició de l'expedient

article Import unitari quantitat total
Vmhs 36,49 EUR 1 36,49 EUR
Tmhs 167,48 EUR 1 167,48 EUR

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de licitació

  Publicat el 15/03/2023 a les 08:00

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud