Carregant

Si us plau, esperi

ESP/2022/339

107/2023 Gestió i explotació del bar del Complex Esportiu Municipal Sant Oleguer
L'objecte del contracte és la gestió i l'explotació del bar ubicat al Complex Esportiu Municipal Sant Oleguer.
Import sense IVA
1.500,00 EUR
Estat Publicat
Periode de sol·licituds
25/de maig/2023 - 08/de juny/2023 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Sabadell
Òrgan de contractació
Tinent/a d'alcalde/ssa
Tipus de contracte Administratiu especial
Tipus de procediment
Obert
SARA No
Valor estimat 62.775,00 EUR
codi CPV
55410000-7 Serveis de gestió de bars 

Forma de presentacióLa presentació de l'oferta es realitzarà en el navegador, haureu de disposar dels components necessaris per poder signar la vostra oferta electrònica.

És important que llegiu detingudament les restriccions establertes a la presentació d'ofertes.
Independentment que l'oferta es presenti des del navegador, aquesta serà encriptada en la vostra màquina abans de l'enviament, garantint-ne la confidencialitat fins a l'acte d'obertura del sobre
 • Tamany màxim per document: 100 MB (En cas de requerir-se la signatura la mida màxima es rebaixa a 20 MB)

 • Tamany màxim de l'oferta: 1 GB

 • Formats de document permesos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rar, rtf, sxw, abw, pdf, pdf/a, jpg, jpeg, bmp, tiff, tif, txt, odt, ods, odp, odi, dwg, dxf, zip

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Projecte de gestió
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • 21. Preu

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Documents addicionals a publicar

Annex 1 Quadre Resum

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DEUC

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 4 Oferta econòmica

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 5

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 7 Aval

Descarregar

Plec administratiu

PCAP i Annexes

Descarregar

Plec tècnic

Plec de Prescripcions Tècniques

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de licitació

  Publicat el 24/05/2023 a les 08:00

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud