Carregant

Si us plau, esperi

OBM/2023/19

110, 111/2023 Rehabilitació d'edifici per al Servei de Participació i Atenció Ciutadana i Oficina de Suport a Entitats a la plaça de Jean Piaget
L'objecte del contracte és l'execució de les obres de reforma de l'edifici existent actualment, a la plaça Jean Piaget núm. 1 de Sabadell per a la seva conversió a un edifici destinat a serveis per a la participació i atenció ciutadana i oficina de suport a entitats. Les actuacions més importants a nivell funcional , que generen i conformen tot l'edifici son dues : canvi de nucli de comunicacions de l'edifici per tal de millorar l'espai com a cor i nexe entre les tres barres per a espais habitable i la creació de nous espais de relació a la planta baixa i planta segona, sobretot. L'accés de l'edifici actual es produeix la plaça Jean Piaget. Aquest s'anul·la i s'obre un accés directe des del pati interior.
Import sense IVA
2.049.957,11 EUR
Estat Publicat
Periode de sol·licituds
24/de maig/2023 - 19/de juny/2023 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Sabadell
Òrgan de contractació
Junta de Govern Local
Tipus de contracte Obres
Tipus de procediment
Obert
SARA No
Valor estimat 2.049.957,11 EUR
Nº lots 2

Forma de presentacióLa presentació de l'oferta es realitzarà en el navegador, haureu de disposar dels components necessaris per poder signar la vostra oferta electrònica.

És important que llegiu detingudament les restriccions establertes a la presentació d'ofertes.
Independentment que l'oferta es presenti des del navegador, aquesta serà encriptada en la vostra màquina abans de l'enviament, garantint-ne la confidencialitat fins a l'acte d'obertura del sobre
 • Tamany màxim per document: 100 MB (En cas de requerir-se la signatura la mida màxima es rebaixa a 20 MB)

 • Tamany màxim de l'oferta: 1 GB

 • Formats de document permesos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rar, rtf, sxw, abw, pdf, pdf/a, jpg, jpeg, bmp, tiff, tif, txt, odt, ods, odp, odi, dwg, dxf, zip

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • a) DEUC - Doc Europ Únic Contractació (Annex 3) i el que procedeixi dels apartats c) a g) Base 30.8
  • b) Certificat de classificació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • 4. Planificació temporal de les obres
  • 5. Proposta mesures per la compatibilitat de l’obra amb els usos existents i minimitzar afectacions
  • 6. Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • 1. Baixa econòmica (Annex 4)
  • 2. Ampliació del termini de garantia. (Annex 4)
  • 3. Personal propi fixe de l’empresa licitadora adscrit a l’execució de les obres i en presencial A.4

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 L?objecte del contracte és l?execució de les obres de reforma de l?edifici existent actualment, a la plaça Jean Piaget núm. 1 de Sabadell per a la seva conversió a un edifici destinat a serveis per a la participació i atenció ciutadana i oficina de suport a entitats. Les actuacions més importants a nivell funcional , que generen i conformen tot l?edifici son dues : canvi de nucli de comunicacions de l?edifici per tal de millorar l?espai com a cor i nexe entre les tres barres per a espais habitable i la creació de nous espais de relació a la planta baixa i planta segona, sobretot. L?accés de l?edifici actual es produeix la plaça Jean Piaget. Aquest s?anul·la i s?obre un accés directe des del pati interior. 1.389.504,21 Publicat
45210000-2 Treballs de construcció d'immobles 

2 L?objecte del contracte és l?execució de les obres de reforma de l?edifici existent actualment, a la plaça Jean Piaget núm. 1 de Sabadell per a la seva conversió a un edifici destinat a serveis per a la participació i atenció ciutadana i oficina de suport a entitats. Les actuacions més importants a nivell funcional , que generen i conformen tot l?edifici son dues : canvi de nucli de comunicacions de l?edifici per tal de millorar l?espai com a cor i nexe entre les tres barres per a espais habitable i la creació de nous espais de relació a la planta baixa i planta segona, sobretot. L?accés de l?edifici actual es produeix la plaça Jean Piaget. Aquest s?anul·la i s?obre un accés directe des del pati interior. 660.452,90 Publicat
45210000-2 Treballs de construcció d'immobles 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Documents addicionals a publicar

Informe Tècnic

Descarregar

Documents addicionals a publicar

informe Jurídic

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Amidaments TCC

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Diligència anunci visita obra

Descarregar

Plec tècnic

Memòria

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Documentació Gràfica

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Plec Condicions

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Amidaments i Pressupost

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Quadres i Justificació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Estudi Seguretat i Salut

Descarregar

Plec administratiu

PCAP Administratiu

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1 QR

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 2

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 3 instruccions

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 3

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 4

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 5

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 6

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 7

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 8 A-1

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 8 A-2

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 8 B

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 8 C

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 8 D

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acord Inici Licitació

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de licitació

  Publicat el 23/05/2023 a les 10:00

  Veure Anunci
Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud