Carregant

Si us plau, esperi

OTU/2023/86

120/2023 Subministrament de material de sanejament i sanitari per cobrir les necessitats de diferents serveis
L'objecte del present contracte és el subministrament del material de sanejament i sanitari que es descriu en l'Annex 1 (Llista de materials) del plec de prescripcions tècniques corresponent a mecanismes de descàrrega de WC, material de cisterna, vàlvules, sistemes de conducció d'aigua i residus en PVC i metàl·lics, sifons, aixetes, polsadors, dosificadors, equipament de dutxa, equipament de WC.
Import sense IVA
28.925,62 EUR
Estat Publicat
Periode de sol·licituds
25/de maig/2023 - 08/de juny/2023 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Sabadell
Òrgan de contractació
Tinent/a d'alcalde/ssa
Tipus de contracte Subministraments
Tipus de procediment
Obert simplificat
SARA No
Valor estimat 63.636,36 EUR
codi CPV
44411000-4 Aparells sanitaris 

Forma de presentacióLa presentació de l'oferta es realitzarà en el navegador, haureu de disposar dels components necessaris per poder signar la vostra oferta electrònica.

És important que llegiu detingudament les restriccions establertes a la presentació d'ofertes.
Independentment que l'oferta es presenti des del navegador, aquesta serà encriptada en la vostra màquina abans de l'enviament, garantint-ne la confidencialitat fins a l'acte d'obertura del sobre
 • Tamany màxim per document: 100 MB (En cas de requerir-se la signatura la mida màxima es rebaixa a 20 MB)

 • Tamany màxim de l'oferta: 1 GB

 • Formats de document permesos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rar, rtf, sxw, abw, pdf, pdf/a, jpg, jpeg, bmp, tiff, tif, txt, odt, ods, odp, odi, dwg, dxf, zip

Estructura de l'oferta

 • Oferta completament objectiva
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • Oferta econòmica (Annex 4 PCAP). Document signat electrònicament.
  • Percentatge de descompte mínim sobre els preus dels productes del catàleg aportat pel licitador (Annex 4)

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Documents addicionals a publicar

Decret 6816/2023 aprovació licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 4 - Oferta econòmica en format editable

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe tècnic

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe jurídic

Descarregar

Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1 - Quadre resum

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 2 - Desglossament pressupost licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 3 - Declaració responsable

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 5 - Declaració subcontractació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 6 - Aval

Descarregar

Plec administratiu

PCAP i Annexos

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de licitació

  Publicat el 24/05/2023 a les 08:05

  Veure Anunci
Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud