Carregant

Si us plau, esperi

TIC/2023/6

133/2023 Contracte de serveis d'assessorament i assistència tècnica en matèria de sistemes d'informació geogràfica (SIG) i publicació WEB
Disposar d'un servei extern en funció de les necessitats anomenat Servei d'assessorament i assistència tècnica en matèria de Sistemes d?Informació Geogràfica (en endavant SIG) i publicació web que doni suport al responsable del SIG corporatiu en el manteniment i en la millora contínua, tant del SIG corporatiu com de la publicació web de l'Ajuntament de Sabadell. La finalitat del contracte és donar la cobertura necessària per a què el desenvolupament i manteniment del SIG corporatiu s'adeqüi en base a la ràpida innovació tecnològica per tal d'estar al dia en referència a l?explotació de les dades gestionades, tant per l'anàlisi com pel seu manteniment, i per la publicació de les dades a través de visors web i altres recursos de publicació que serveixen per compartir la informació i millorar el servei tant a nivell intern com extern.
Import sense IVA
24.510,00 EUR
Estat Formalitzat
Periode de sol·licituds
30/de maig/2023 - 13/de juny/2023 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Sabadell
Òrgan de contractació
Tinent/a d'alcalde/ssa
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert simplificat
SARA No
Valor estimat 53.922,00 EUR

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Oferta completament objectiva
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • 1 Millora del preu
  • 2 Experiència addicional a la requerida a l’apartat 5 del PPTP, utilitzant el programari QGIS
  • 3 Experiència addicional a la requerida a l’apartat 5 del PPTP, utilitzant GeoServer i/o QGIS Server
  • 4 Experiència addicional a la requerida a l’apartat 5 del PPTP, utilitzant PostgreeSQL amb PostGis
  • 5 Experiència addicional a la requerida a l’apartat 5 del PPTP, en desenvolupament d’aplicacions SIG
  • 6 Experiència en projectes similars assessorament implantació sist. SIG propis,utilitzant GeoNetwork
  • 7 Millora en el temps de resolució incidències genèriques amb eines telemàtiques i/o via telefònica
  • 8 Millora temps de resolució incidències de programació amb eines telemàtiques i/o via telefònica
  • 9 Per l’ús d’una eina de seguiment del contracte

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Documents addicionals a publicar

Annex 2 Model desglossament Pressupost base licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 3 Declaració responsable

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 4 Model oferta econòmica

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex_5 Model de compromís adscripció de mitjans materials i personals

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acord d'inici

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 6

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 7

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe tècnic

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1 Quadre resum

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe jurídic

Descarregar

Plec tècnic

Plec técnic

Descarregar

Plec administratiu

Plec administratiu

Descarregar

Acta dadjudicació

Acta Mesa A

Publicat el 16/de juny/2023 Descarregar
Acta dadjudicació

Acta propuesta adjudicació contracte

Publicat el 26/de jul./2023 Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de licitació

  Publicat el 29/05/2023 a les 14:30

  Veure Anunci
 • Anunci d'adjudicació

  Publicat el 12/02/2024 a les 15:14

  Veure Anunci
 • Anunci de formalització

  Publicat el 22/02/2024 a les 09:25

  Veure Anunci
 • Anunci previ

  Publicat el 23/02/2024 a les 10:41

 • Anunci previ

  Publicat el 23/02/2024 a les 10:43

 • Anunci previ

  Publicat el 23/02/2024 a les 12:08

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud