Carregant

Si us plau, esperi

TIC/2023/10

124,125,126/2023 Subministrament d'equipament pel Sistema Informàtic Central de l'Ajuntament de Sabadell
Aquest contracte té per objecte l'adquisició i la instal·lació d'un nou sistema d'emmagatzematge, dos servidors d'emmagatzematge i una ampliació del robot de copies amb un drive nou, a fi i efecte d'ampliar i millorar la capacitat de procés de dades de les aplicacions municipals.
Import sense IVA
200.000,00 EUR
Estat Publicat
Periode de sol·licituds
25/de maig/2023 - 23/de juny/2023 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Sabadell
Òrgan de contractació
Junta de Govern Local
Tipus de contracte Subministraments
Tipus de procediment
Obert
SARA No
Valor estimat 200.000,00 EUR
Nº lots 3

Forma de presentacióLa presentació de l'oferta es realitzarà en el navegador, haureu de disposar dels components necessaris per poder signar la vostra oferta electrònica.

És important que llegiu detingudament les restriccions establertes a la presentació d'ofertes.
Independentment que l'oferta es presenti des del navegador, aquesta serà encriptada en la vostra màquina abans de l'enviament, garantint-ne la confidencialitat fins a l'acte d'obertura del sobre
 • Tamany màxim per document: 100 MB (En cas de requerir-se la signatura la mida màxima es rebaixa a 20 MB)

 • Tamany màxim de l'oferta: 1 GB

 • Formats de document permesos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rar, rtf, sxw, abw, pdf, pdf/a, jpg, jpeg, bmp, tiff, tif, txt, odt, ods, odp, odi, dwg, dxf, zip

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Lot 1: Lot 1: Sistema d'emmagatzematge SAN
   • 1 Valoració de la proposta tècnica
   • 2 Valoració de l’equip tècnic d’instal·ladors
  • Lot 2: Lot 2: 2 Servidors d'emmagatzematge
   • 1 Valoració de la tecnologia i qualitat dels components
   • 2 Valoració del rendiment
   • 3 Valoració de les funcionalitats
   • 4 Valoració de les funcionalitats d'estalvi
  • Lot 3: Lot 3: Ampliació del robot de copies
   • 1 Valoració del pressupost
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Lot 1: Lot 1: Sistema d'emmagatzematge SAN
   • 1 Valoració del pressupost
   • 2 Ampliació de disc SSD
   • 3 Ampliació de disc FCM
   • 4 Disponibilitat de la rèplica directa entre el nou sistema i el actual IBM V7000
  • Lot 2: Lot 2: 2 Servidors d'emmagatzematge
   • 1 Valoració del pressupost
   • 2 Valoració de la memòria
   • 3 Valoració de l’ampliació de disc
   • 4 Valoració de l’ampliació de CPU

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 Aquest contracte té per objecte l?adquisició i la instal·lació de: ? Un nou sistema d?emmagatzematge ? Dos servidors d?emmagatzematge ? Ampliació del robot de copies amb un drive nou A fi i efecte d?ampliar i millorar la capacitat de procés de dades de les aplicacions municipals. 144.628,10 Publicat
30233141-1 Sistemes RAID (Redundant ArrayofIndependent Disk) 

2 Aquest contracte té per objecte l?adquisició i la instal·lació de: ? Un nou sistema d?emmagatzematge ? Dos servidors d?emmagatzematge ? Ampliació del robot de copies amb un drive nou A fi i efecte d?ampliar i millorar la capacitat de procés de dades de les aplicacions municipals. 44.628,10 Publicat
30233141-1 Sistemes RAID (Redundant ArrayofIndependent Disk) 

48823000-3 Servidors de fitxer 

3 Aquest contracte té per objecte l’adquisició i la instal·lació de: • Un nou sistema d’emmagatzematge • Dos servidors d’emmagatzematge • Ampliació del robot de copies amb un drive nou A fi i efecte d’ampliar i millorar la capacitat de procés de dades de les aplicacions municipals. 10.743,80 Publicat
30233141-1 Sistemes RAID (Redundant ArrayofIndependent Disk) 

30236000-2 Equip informàtic divers 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Documents addicionals a publicar

Annex 2 Càlcul del pressupost base de licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 3 Formulari normalitzat DEUC

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 3_2 Instruccions per emplenar el DEUC

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 4 Model d'oferta econòmica per lots

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 5 Model de declaració de la part del contracte a subcontractar

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 6 Model d'aval garantia definitiva

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe jurídic

Descarregar

Plec tècnic

Plec tècnic

Descarregar

Plec administratiu

Plec administratiu

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1 Quadre resum

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe tècnic

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acord JGL inici expedient

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de licitació

  Publicat el 24/05/2023 a les 12:15

  Veure Anunci
Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud