Carregant

Si us plau, esperi

TIC/2023/10

124,125,126/2023 Subministrament d'equipament pel Sistema Informàtic Central de l'Ajuntament de Sabadell
Aquest contracte té per objecte l'adquisició i la instal·lació d'un nou sistema d'emmagatzematge, dos servidors d'emmagatzematge i una ampliació del robot de copies amb un drive nou, a fi i efecte d'ampliar i millorar la capacitat de procés de dades de les aplicacions municipals.
Import sense IVA
200.000,00 EUR
Estat Formalitzat
Periode de sol·licituds
25/de maig/2023 - 23/de juny/2023 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Sabadell
Òrgan de contractació
Junta de Govern Local
Tipus de contracte Subministraments
Tipus de procediment
Obert
SARA No
Valor estimat 200.000,00 EUR
Nº lots 3

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Lot 1: Lot 1: Sistema d'emmagatzematge SAN
   • 1 Valoració de la proposta tècnica
   • 2 Valoració de l’equip tècnic d’instal·ladors
  • Lot 2: Lot 2: 2 Servidors d'emmagatzematge
   • 1 Valoració de la tecnologia i qualitat dels components
   • 2 Valoració del rendiment
   • 3 Valoració de les funcionalitats
   • 4 Valoració de les funcionalitats d'estalvi
  • Lot 3: Lot 3: Ampliació del robot de copies
   • 1 Valoració del pressupost
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Lot 1: Lot 1: Sistema d'emmagatzematge SAN
   • 1 Valoració del pressupost
   • 2 Ampliació de disc SSD
   • 3 Ampliació de disc FCM
   • 4 Disponibilitat de la rèplica directa entre el nou sistema i el actual IBM V7000
  • Lot 2: Lot 2: 2 Servidors d'emmagatzematge
   • 1 Valoració del pressupost
   • 2 Valoració de la memòria
   • 3 Valoració de l’ampliació de disc
   • 4 Valoració de l’ampliació de CPU

Divisió de l'expedient en lots

Lot Título Import sense IVA Estat
30233141-1 Sistemes RAID (Redundant ArrayofIndependent Disk) 

1 Lot 1: Sistema d'emmagatzematge SAN Lot 1: Sistema d'emmagatzematge SAN 144.628,10 Desert
48823000-3 Servidors de fitxer 

2 Lot 2: 2 Servidors d'emmagatzematge Lot 2: 2 Servidors d'emmagatzematge 44.628,10 Formalitzat
30236000-2 Equip informàtic divers 

3 Lot 3: Ampliació del robot de copies Lot 3: Ampliació del robot de copies 10.743,80 Desert

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Documents addicionals a publicar

Annex 2 Càlcul del pressupost base de licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 3 Formulari normalitzat DEUC

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 3_2 Instruccions per emplenar el DEUC

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 4 Model d'oferta econòmica per lots

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 5 Model de declaració de la part del contracte a subcontractar

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 6 Model d'aval garantia definitiva

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe jurídic

Descarregar

Documents addicionals a publicar

27.06.2023 Acta de constitució i d'obertura del sobre A i sobre B

Descarregar

Documents addicionals a publicar

11.07.2023 Acta de valoració del sobre B i d'obertura del sobre C

Descarregar

Documents addicionals a publicar

22.09.2023 Acta de proposta d'adjudicació

Descarregar

Plec tècnic

Plec tècnic

Descarregar

Plec administratiu

Plec administratiu

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1 Quadre resum

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe tècnic

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acord JGL inici expedient

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • ??anuncio.tipo.Categoria [id = 102, nombre = Anuncio de licitación, descripcion = ]_ca??

  Publicat el 24/05/2023 a les 12:15

  Veure Anunci
 • ??anuncio.tipo.Categoria [id = 107, nombre = Anuncio de adjudicación, descripcion = ]_ca??

  Publicat el 22/12/2023 a les 09:50

  Veure Anunci
 • ??anuncio.tipo.Categoria [id = 108, nombre = Anuncio de formalización, descripcion = ]_ca??

  Publicat el 29/01/2024 a les 12:03

  Veure Anunci
 • ??anuncio.tipo.null_ca??

  Publicat el 16/02/2024 a les 11:32

 • ??anuncio.tipo.null_ca??

  Publicat el 16/02/2024 a les 11:40

 • ??anuncio.tipo.null_ca??

  Publicat el 16/02/2024 a les 11:47

 • ??anuncio.tipo.null_ca??

  Publicat el 16/02/2024 a les 11:50

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud