Carregant

Si us plau, esperi

FEM/2022/11

Servei Informació, Atenció i Acompanyament LGTBI
Import sense IVA
14.671,20 EUR
Estat Formalitzat
Periode de sol·licituds
16/de juny/2022 - 05/de jul./2022 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Sabadell
Òrgan de contractació
Tinent/a d'alcalde/ssa
Document Nom Estat de la participació
Ètic Hàbitat SCCL
Adjudicada
ASSOCIACION ACTUAVALLES
Desestimada

Ètic Hàbitat SCCL

Adjudicada
Criteris Puntuació Valor
Memòria tècnica 10,75
45. Millora econòmica 49,00 12.470,52
29. Experiència del personal adscrit a aquest contracte per a l’execució del projecte 22,00 6,00 Anys

ASSOCIACION ACTUAVALLES

Desestimada
Criteris Puntuació Valor
Memòria tècnica 6,00
45. Millora econòmica 43,34 14.100,00
29. Experiència del personal adscrit a aquest contracte per a l’execució del projecte 0,00 3,00 Anys