Carregant

Si us plau, esperi

OTU/2022/226

89/2022 Projecte constructiu per a la instal·lació de 4 carregadors dobles a la cotxera del servei de transport públic urbà de Sabadell
Import sense IVA
740.000,00 EUR
Estat Formalitzat
Periode de sol·licituds
04/de maig/2022 - 23/de maig/2022 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Sabadell
Òrgan de contractació
Junta de Govern Local
Document Nom Estat de la participació
ENDESA X SERVICIOS SL
Desestimada
ISTEM SL
Adjudicada
UTE Etra Bonal - Electromur
Exclosa
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.
Desestimada
EIFFAGE ENERGIA S.L.U.
Exclosa

ENDESA X SERVICIOS SL

Desestimada
Criteris Puntuació Valor
21. Preu 59,32 739.680,24 EUR
Ampliació nombre punts recàrrega addiconals. 24,00 3,00 Unidades
Ampliació termini de garantia 5,33 1,00 Anys
La puntuació no serà visible fins que tots els criteris siguin avaluats.

ISTEM SL

Adjudicada
Criteris Puntuació Valor
21. Preu 59,32 739.762,00 EUR
Ampliació nombre punts recàrrega addiconals. 16,00 2,00 Unidades
Ampliació termini de garantia 16,00 3,00 Anys
La puntuació no serà visible fins que tots els criteris siguin avaluats.

UTE Etra Bonal - Electromur

Exclosa
Criteris Puntuació Valor
21. Preu 0,00 738.520,00 EUR
Ampliació nombre punts recàrrega addiconals. 0,00 0,00 Unidades
Ampliació termini de garantia 0,00 1,00 Anys
La puntuació no serà visible fins que tots els criteris siguin avaluats.

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.

Desestimada
Criteris Puntuació Valor
21. Preu 60,00 723.108,64 EUR
Ampliació nombre punts recàrrega addiconals. 8,00 1,00 Unidades
Ampliació termini de garantia 10,67 2,00 Anys
La puntuació no serà visible fins que tots els criteris siguin avaluats.

EIFFAGE ENERGIA S.L.U.

Exclosa
Criteris Puntuació Valor
21. Preu 0,00 739.000,00 EUR
Ampliació nombre punts recàrrega addiconals. 0,00 3,00 Unidades
Ampliació termini de garantia 0,00 5,00 Anys
La puntuació no serà visible fins que tots els criteris siguin avaluats.