Carregant

Si us plau, esperi

OTU/2024/7

10/2024 Reparació i manteniments de ferms i elements de les vies públiques de la ciutat de Sabadell
Aquest contracte té per objecte la prestació del servei de reparació i manteniment dels ferms i paviments, la majoria dels quals de tipus correctiu, tant de calçades com de voreres, i d'altres elements existents a les vies públiques, com escales, baranes, murets, etc., dels vials de titularitat municipal de Sabadell, així com la prestació del servei que s'ofereix als ciutadans per a poder portar a terme la realitzacions d'actuacions corresponents a la construcció, supressió, modificació i reparació de guals de vehicles i la construcció d'escomeses de connexió d'edificacions a la xarxa de clavegueram municipal, en el marc del que s'estipula en l'ordenança municipal en la que es regula la relació de preus públics per la prestació del servei de realització d?obres a la via pública sol·licitades per particulars.
Import sense IVA
2.892.561,98 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
07/de febr./2024 13:43 - 07/de març/2024 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Sabadell
Òrgan de contractació
Junta de Govern Local
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert
SARA
Valor estimat 5.785.123,96 EUR
codi CPV
50230000-6 Serveis de reparació, manteniment i serveis associats relacionats amb carreteres i altres equips 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Millores ambientals aplicables al contracte
  • Qualitat i idoneïtat tècnica de la proposta d'explotació
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Millora mediambiental en el vehicle a posar a disposició dels SSTT
  • Millores en l'execució i prestació del servei
  • Oferta econòmica

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Documents addicionals a publicar

Annex 1 - Quadre Resum

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 2

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 3

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Instruccions omplir DEUC

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 4

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 5

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 6

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 7

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex protecció de dades

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret aprovació expedient

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe tècnic

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Banc de preus del Plec tècnic 1

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Banc de preus del Plec tècnic 2

Descarregar

Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de licitació

  Publicat el 09/02/2024 a les 09:55

  Veure Anunci
Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud
Bon dia, ens podeu facilitar l'arxiu TCQ/BC3 del banc de preus del Plec Tècnic?
Publicada

12/de febr./2024

contestada

13/de febr./2024

Bona tarda, En resposta a la seva pregunta referent a l?expedient de licitació OTU/2024/7 (10/2024), adjuntem arxiu en format TCQ dels bancs de preus del Plec de prescripcions tècniques. (Es publiquen a la documentació de l'expedient)
Buenos días En relación al contracto ?REPARACIÓ I MANTENIMENTS DE FERMS I ELEMENTS DE LES VIES PÚBLIQUES DE LA CIUTAT DE SABADELL? Tenemos una duda en respecto a la millora 3 Millora mediambiental en el vehicle a posar a disposició dels SS.TT, indicant si proposen posar a disposició un vehicle amb alguna de les tecnologies proposades, i aportant les dades del vehicle i la fitxa tècnica que permetin acreditar l'acompliment dels criteris establerts. També caldrà aportar un compromís formal de l?empresa, signat pel representant legal, on el licitador es comprometrà formalment a assignar aquest vehicle, de forma continuada, segons els termes establerts en els plecs de condicions, inclòs els períodes de pròrrogues, si fos el cas . En la pagina 16, se pide que el vehículo que se debe aportar en caso de ser adjudicatario es nuevo o menos de un año D'acord al que s'estableix en els plecs de condicions tècniques i administratives, l'adjudicatari haurà d?aportar, en el moment d?iniciar la prestació del contracte, un vehicle nou o amb una antiguitat màxima d?un (1) any, tipus turisme del segment B o C, homologat per a un mínim de 4 ocupants, de color de carrosseria blanc, amb motor de benzina, amb tecnologia híbrida, amb distintiu ambiental ?ECO?, Mi duda es, en la oferta que nosotros proponemos, debemos adjuntar los datos del vehiculo y la ficha técnica del mismo, debe ser menos de nuevo o de una antigüedad menos de un año? O de alguno que dispongamos y a la hora de adjudicar debe ser nuevo o menor de un año
Publicada

06/de març/2024

contestada

14/de març/2024

Bon dia, En resposta a la seva consulta referent a la licitació del contracte OTU/2024/7 de Reparació i manteniment de ferms i elements de les vies públiques de la ciutat de Sabadell, els informem que d'acord al que es defineix en els plecs de condicions tècniques i administratives particulars, l'empresa que resulti adjudicatària haurà de disposar, en el moment d?entrada en vigor del contracte, d?un vehicle de les característiques definides, que ha de tenir una antiguitat mínima, en aquell moment, d?un (1) any. Complementàriament a això, que és una obligació per a l'empresa adjudicatària que està definida com a condició especial d'execució del contracte, els licitadors poden oferir com a millora mediambiental, en substitució d'aquest vehicle, un altre, amb tecnologies que permetin reduir el nivell d?emissions de gasos contaminants, definint-se dos opcions: (1) vehicle que disposi de distintiu ambiental ?0 emissions? dotat de tecnologia hibrida elèctrica endollable, amb autonomia elèctrica de més de 40 kms, o (2) vehicle que disposi de distintiu ambiental?0 emissions? dotat de tecnologia 100% elèctrica. El possible tipus de vehicle que els licitadors proposin com a millora del que tenen obligació de posar a disposició dels SSTT, haurà de tenir les característiques bàsiques equivalents a aquest, és a dir, haurà de ser un vehicle nou o amb una antiguitat màxima d?un (1) any, tipus turisme del segment B o C, homologat per a un mínim de 4 ocupants, de color de carrosseria blanc i que haurà d'anar retolat d'acord amb les indicacions del departament d'imatge corporativa municipal i equipat amb un llum rotatori de color taronja desmuntable.. Atentament,