Carregant

Si us plau, esperi

FEM/2022/14

Serveis especialitzats a víctimes de violències masclistes
Import sense IVA
44.353,47 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
28/de juny/2022 - 12/de jul./2022 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Sabadell
Òrgan de contractació
Tinent/a d'alcalde/ssa
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert simplificat
SARA No
Valor estimat 93.142,29 EUR
Nº lots 3

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Sobre de criteris subjectius
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • Memòria tècnica
 • Sobre de criteris objectius
  • 21. Millora econòmica
  • 29. Experiència del personal adscrit a aquest contracte per a l’execució del projecte

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 24.270,27 Avaluació
79111000-5 Serveis d'assessoria jurídica 

2 12.583,20 Avaluació
85142100-7 Serveis paramèdicsfisioterapèutics 

3 7.500,00 Avaluació
85121270-6 Serveis psiquiàtrics o psicològics 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Documents addicionals a publicar

ANNEX 2 DESGLOSSAMENT PRESSUPOST

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 3 DECLARACIÓ RESPONSABLE

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 4 PROPOSTA ECONOMICA

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 5 ADSCRIPCIO MITJANS

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 6 DECLARACIO SUBCONTRACTACIO

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 7 AVAL GARANTIA PROVISIONAL I DEFINITIVA

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 8 CONTRACTE PROTECCIÓ DE DADES

Descarregar

Plec tècnic

Plec Prescripcions Tècniques

Descarregar

Plec administratiu

Plec Clàusules Administratives Particulars

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 1 Quadre Resum

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe Tècnic inici

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret aprovació inici

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci licitació

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de licitació

  Publicat el 27/06/2022 a les 08:35

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud