Carregant

Si us plau, esperi

FEM/2022/11

Servei Informació, Atenció i Acompanyament LGTBI
Import sense IVA
14.671,20 EUR
Estat Formalitzat
Periode de sol·licituds
16/de juny/2022 - 05/de jul./2022 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Sabadell
Òrgan de contractació
Tinent/a d'alcalde/ssa
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert simplificat
SARA No
Valor estimat 61.619,04 EUR
codi CPV
98113000-8 Serveis proporcionats per organitzacions especialitzades 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Sobre de criteris subjectius
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • Memòria tècnica
 • Sobre de criteris objectius
  • 29. Experiència del personal adscrit a aquest contracte per a l’execució del projecte
  • 45. Millora econòmica

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Documents addicionals a publicar

DECRET Rectificació error material

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Diligència canvi data obertura Sobre B

Descarregar

Plec administratiu

Plec Clàusules Administratives Particulars

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 1 Quadre Resum

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 2 Desglossament pressupost

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 3 Declaració responsable

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 4 Proposta econòmica

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 5 Adscripció de mitjans

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 6 Declaració subcontractació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 7 Aval garantia provisional i definitiva

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 8 Contracte protecció dades

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe tècnic inici

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret aprovació inici

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci licitació

Descarregar

Plec tècnic

Plec Prescripcions Tècniques CORRECTE

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de licitació

  Publicat el 15/06/2022 a les 13:10

 • Anunci d'adjudicació

  Publicat el 03/11/2022 a les 15:40

  Veure Anunci
 • Anunci de formalització

  Publicat el 03/02/2023 a les 15:00

  Veure Anunci
Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud
Tenim un dubte en relació a la "Experiència del personal adscrit a aquest contracte per a l’execució del projecte". Al plec diu que "Es valorarà que l’entitat licitadora aporti personal adscrit amb major experiència" Volíem saber si ha de ser experiència concretament en un SAI o podria ser en altres serveis de naturalesa similar, ja que el SAI es un servei relativament nou a moltes poblacions i 7 anys d'experiència són un requisit massa concret. En cas de que es valorin altres serveis de naturalesa similar, ho podeu concretar?
Publicada

21/de juny/2022

contestada

21/de juny/2022

No és necessari que l’experiència sigui concretament en un SAI. Ha d’estar relacionada amb l’atenció a la diversitat sexual i de gènere i l’abordatge de les discriminacions per raó de gènere, segons s’indica al Plec de prescripcions tècniques del contracte. Serà vàlida qualsevol experiència relacionada amb l’àmbit LGTBI i les tasques descrites a l’esmentat Plec.