Carregant

Si us plau, esperi

OTU/2022/225

Subministrament per la senyalització Zona Baixes Emissions del municipi de Sabadell
Import sense IVA
13.358,31 EUR
Estat Formalitzat
Periode de sol·licituds
26/d’abr./2022 - 10/de maig/2022 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Sabadell
Òrgan de contractació
Tinent/a d'alcalde/ssa
Tipus de contracte Subministraments
Tipus de procediment
Obert simplificat
SARA No
Valor estimat 13.358,31 EUR
codi CPV
34992000-7 Senyals, incloses les lluminoses 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Oferta completament objectiva
  • 21. Preu
  • Capacitat de contractar
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Documents addicionals a publicar

Informe tècnic

Descarregar

Documents addicionals a publicar

informe jurídic

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe estabilitat pressupostària

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret aprovació inici expedient

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 2 desglòs pressupost adaptat Fons Next Generation

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 3 Declaració responsable adaptat Fons Next Generation

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 4 proposta econòmica adaptat Fons Next Generation

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 5 declaració subcontractació adaptat Fons Next Generation

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 6 model Aval

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 7 A-1 DACI

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 7 A-2 DACI

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 7 B

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 7 C

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 7D

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1 Quadre resum

Descarregar

Plec administratiu

PCAP+Annexos POS Subministrament_ Senyalització Zona Baixes Emissions del municipi de Sabadell

Descarregar

Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques POS Senyalització ZBE

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de licitació

  Publicat el 25/04/2022 a les 09:30

 • Anunci d'adjudicació

  Publicat el 14/12/2022 a les 14:46

 • Anunci de formalització

  Publicat el 03/02/2023 a les 11:07

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud