Carregant

Si us plau, esperi

URB/2022/164

Servei de coordinació de seguretat i salut en fase d'execució d'obres dels projectes d'adequació i actuacions en la infrastructura de diferents zones de Gran Via- Balcó del Ripoll.
Import sense IVA
22.314,06 EUR
Estat Formalitzat
Periode de sol·licituds
26/de set./2022 - 07/d’oct./2022 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Sabadell
Òrgan de contractació
Tinent/a d'alcalde/ssa
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert super-simplificat
SARA No
Valor estimat 22.314,06 EUR
Nº lots 4

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Oferta completament objectiva
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • Idoneïtat curricular
  • Oferta ecònomica

Divisió de l'expedient en lots

Lot Título Import sense IVA Estat
71317200-5 Serveis de salut i seguretat 

1 Reforma de la cruïlla Gran Via -Sant Maties - Hospital Taulí Reforma de les cruïlles de Gran Via amb els carrers de Sant Pau- Buxeda i de Sol-Sardà Reforma de la cruïlla Gran Via - Quevedo i del pati de l'Artextil. Fase I 6.198,35 Formalitzat
71317200-5 Serveis de salut i seguretat 

2 Reforma del carrer de l'Alcalde Ribé. Reforma del carrer d'Antoni Forrellad. Fase_I 6.198,35 Formalitzat
71317200-5 Serveis de salut i seguretat 

3 Reforma del carrer de Calassanç Duran, entre els carrers d'Alguersuari Pascual i de Gorina i Pujol. Fase I Reforma de la Ronda d'Orient entre els carrers de Calassanç Duran i de Xaloc Reforma dels carrers de l'Illa i de l'Estació de Sabadell. Fase I 7.438,02 Formalitzat
71317200-5 Serveis de salut i seguretat 

4 Reforma de la cruïlla Gran Via - Rambla - Avinguda de Barberà 2.479,34 Formalitzat

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe Tècnic

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe Jurídic

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret inici licitació contracte de serveis CSS

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 2

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 3

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 4

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 5

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 6

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci perfil licitació

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de licitació

  Publicat el 23/09/2022 a les 15:10

 • Anunci d'adjudicació

  Publicat el 04/01/2023 a les 12:30

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud
Buenos días ¿de cuantos lotes se puede ser adjudicatario? gracias
Publicada

27/de set./2022

contestada

27/de set./2022

D'acord amb l'apartat e de L'annex 1 del PCAP, no existeix cap limitació per part dels licitador a presentar-se a tots els lots.
Podemos prestarnos a todos, ¿pero hay limite de adjudicación de numero de lotes? ¿se puede ser adjudicatario de todos los lotes? gracias
Publicada

27/de set./2022

contestada

27/de set./2022

No hi ha límitació d'adjudicació de número de lots, es pot ser adjudicatari de tots els lots tal com s'indica a l'Annex 1.