Carregant

Si us plau, esperi

URB/2022/164

Servei de coordinació de seguretat i salut en fase d'execució d'obres dels projectes d'adequació i actuacions en la infrastructura de diferents zones de Gran Via- Balcó del Ripoll.
Import sense IVA
22.314,06 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
26/de set./2022 - 07/d’oct./2022 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Sabadell
Òrgan de contractació
Tinent/a d'alcalde/ssa
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert super-simplificat
SARA No
Valor estimat 22.314,06 EUR
Nº lots 4

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Oferta completament objectiva
    • Declaració responsable de compliment de requisits previs
    • Idoneïtat curricular
    • Oferta ecònomica

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 6.198,35 Avaluació
71317200-5 Serveis de salut i seguretat 

2 6.198,35 Avaluació
71317200-5 Serveis de salut i seguretat 

3 7.438,02 Avaluació
71317200-5 Serveis de salut i seguretat 

4 2.479,34 Avaluació
71317200-5 Serveis de salut i seguretat 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe Tècnic

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe Jurídic

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret inici licitació contracte de serveis CSS

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 2

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 3

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 4

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 5

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 6

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci perfil licitació

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

  • Anunci de licitació

    Publicat el 23/09/2022 a les 15:10

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud
Buenos días ¿de cuantos lotes se puede ser adjudicatario? gracias
Publicada

27/de set./2022

contestada

27/de set./2022

D'acord amb l'apartat e de L'annex 1 del PCAP, no existeix cap limitació per part dels licitador a presentar-se a tots els lots.
Podemos prestarnos a todos, ¿pero hay limite de adjudicación de numero de lotes? ¿se puede ser adjudicatario de todos los lotes? gracias
Publicada

27/de set./2022

contestada

27/de set./2022

No hi ha límitació d'adjudicació de número de lots, es pot ser adjudicatari de tots els lots tal com s'indica a l'Annex 1.