Carregant

Si us plau, esperi

ACS/2023/2719

271,272,273,274,275,276,277/2023 Serveis d'Intervenció Socioeducativa (SIS) per infants i adolescents de 4 a 17 anys
L'objecte del contracte és la prestació dels Serveis d'Intervenció Socioeducativa (SIS), que es composen de Centres d'Atenció Diürna i de Serveis d'Acompanyament Socioeducatiu per adolescents, amb la finalitat de dotar als barris d'uns recursos integrals que facilitin el desenvolupament normalitzat dels infants i adolescents de 4 a 17 anys i llurs famílies i que garanteixin la igualtat d'oportunitats en el seu creixement i inserció social.
Import sense IVA
516.943,41 EUR
Estat Publicat
Periode de sol·licituds
13/de set./2023 - 19/d’oct./2023 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Sabadell
Òrgan de contractació
Junta de Govern Local
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert
SARA
Valor estimat 1.033.886,82 EUR
Nº lots 7

Forma de presentacióLa presentació de l'oferta es realitzarà en el navegador, haureu de disposar dels components necessaris per poder signar la vostra oferta electrònica.

Es importante que lea detenidamente las restricciones establecidas en la presentación de ofertas.
Independentment que l'oferta es presenti des del navegador, aquesta serà encriptada en la vostra màquina abans de l'enviament, garantint-ne la confidencialitat fins a l'acte d'obertura del sobre
 • Tamany màxim per document: 100 MB (En caso de requerirse su firma el tamaño máximo se rebaja a 20 MB)

 • Tamany màxim de l'oferta: 1 GB

 • Formats de document permesos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rar, rtf, sxw, abw, pdf, pdf/a, jpg, jpeg, bmp, tiff, tif, txt, odt, ods, odp, odi, dwg, dxf, zip

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Coneixement del territori
  • Projecte socioeducatiu
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • 21. Preu
  • Compromís d'aportar programes específics d'activitat anual
  • Compromís formació anual per l'equip tècnic

Divisió de l'expedient en lots

Lot Título Import sense IVA Estat
85311300-5 Serveis de benestar social proporcionats a nens i joves 

1 Serveis d'Intervenció Socioeducativa (SIS) per infants i adolescents de 4 a 17 anys - LOT 1 - SIS NORD L?objecte del contracte és la prestació dels Serveis d?Intervenció Socioeducativa (SIS), que es composen de Centres d?Atenció Diürna i de Serveis d?Acompanyament Socioeducatiu per adolescents, amb la finalitat de dotar als barris d?uns recursos integrals que facilitin el desenvolupament normalitzat dels infants i adolescents de 4 a 17 anys i llurs famílies i que garanteixin la igualtat d?oportunitats en el seu creixement i inserció social. 113.041,02 Publicat
85311300-5 Serveis de benestar social proporcionats a nens i joves 

2 Serveis d'Intervenció Socioeducativa (SIS) per infants i adolescents de 4 a 17 anys - LOT 2 - SIS MERINALS L?objecte del contracte és la prestació dels Serveis d?Intervenció Socioeducativa (SIS), que es composen de Centres d?Atenció Diürna i de Serveis d?Acompanyament Socioeducatiu per adolescents, amb la finalitat de dotar als barris d?uns recursos integrals que facilitin el desenvolupament normalitzat dels infants i adolescents de 4 a 17 anys i llurs famílies i que garanteixin la igualtat d?oportunitats en el seu creixement i inserció social. 110.192,89 Publicat
85311300-5 Serveis de benestar social proporcionats a nens i joves 

3 Serveis d'Intervenció Socioeducativa (SIS) per infants i adolescents de 4 a 17 anys LOT 3 - CAN DEU L?objecte del contracte és la prestació dels Serveis d?Intervenció Socioeducativa (SIS), que es composen de Centres d?Atenció Diürna i de Serveis d?Acompanyament Socioeducatiu per adolescents, amb la finalitat de dotar als barris d?uns recursos integrals que facilitin el desenvolupament normalitzat dels infants i adolescents de 4 a 17 anys i llurs famílies i que garanteixin la igualtat d?oportunitats en el seu creixement i inserció social. 58.741,90 Publicat
85311300-5 Serveis de benestar social proporcionats a nens i joves 

4 Serveis d’Intervenció Socioeducativa (SIS) per infants i adolescents de 4 a 17 anys LOT 4 - SIS CONCORDIA L’objecte del contracte és la prestació dels Serveis d’Intervenció Socioeducativa (SIS), que es composen de Centres d’Atenció Diürna i de Serveis d’Acompanyament Socioeducatiu per adolescents, amb la finalitat de dotar als barris d’uns recursos integrals que facilitin el desenvolupament normalitzat dels infants i adolescents de 4 a 17 anys i llurs famílies i que garanteixin la igualtat d’oportunitats en el seu creixement i inserció social. 58.741,90 Publicat
85311300-5 Serveis de benestar social proporcionats a nens i joves 

5 Serveis d'Intervenció Socioeducativa (SIS) per infants i adolescents de 4 a 17 anys LOT 5 - SIS CAN PUIGGENER L?objecte del contracte és la prestació dels Serveis d?Intervenció Socioeducativa (SIS), que es composen de Centres d?Atenció Diürna i de Serveis d?Acompanyament Socioeducatiu per adolescents, amb la finalitat de dotar als barris d?uns recursos integrals que facilitin el desenvolupament normalitzat dels infants i adolescents de 4 a 17 anys i llurs famílies i que garanteixin la igualtat d?oportunitats en el seu creixement i inserció social. 58.741,90 Publicat
85311300-5 Serveis de benestar social proporcionats a nens i joves 

6 Serveis d'Intervenció Socioeducativa (SIS) per infants i adolescents de 4 a 17 anys LOT 6 - SIS TORRE ROMEU L?objecte del contracte és la prestació dels Serveis d?Intervenció Socioeducativa (SIS), que es composen de Centres d?Atenció Diürna i de Serveis d?Acompanyament Socioeducatiu per adolescents, amb la finalitat de dotar als barris d?uns recursos integrals que facilitin el desenvolupament normalitzat dels infants i adolescents de 4 a 17 anys i llurs famílies i que garanteixin la igualtat d?oportunitats en el seu creixement i inserció social. 58.741,90 Publicat
85311300-5 Serveis de benestar social proporcionats a nens i joves 

7 Serveis d’Intervenció Socioeducativa (SIS) per infants i adolescents de 4 a 17 anys - LOT 7 - SIS LES TERMES L’objecte del contracte és la prestació dels Serveis d’Intervenció Socioeducativa (SIS), que es composen de Centres d’Atenció Diürna i de Serveis d’Acompanyament Socioeducatiu per adolescents, amb la finalitat de dotar als barris d’uns recursos integrals que facilitin el desenvolupament normalitzat dels infants i adolescents de 4 a 17 anys i llurs famílies i que garanteixin la igualtat d’oportunitats en el seu creixement i inserció social. 58.741,90 Publicat

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Documents addicionals a publicar

Informe tècnic

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe jurídic

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 2 Desglòs econòmic Lot 1

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 2 Desglòs econòmic Lot 2

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 2 Desglòs econòmic Lot 3,4,5,6 i 7

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DEUC Formulari

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Instruccions omplir DEUC

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 4 Proposta econòmica

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 5 Adscripció mitjans

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 6 Declaració subcontractació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 7 Aval provisional i definitiu

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 8 Protecció dades personal

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 9 subrogació personal

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acord Jgl inici expedient

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1 Quadre resum

Descarregar

Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de licitació

  Publicat el 12/09/2023 a les 10:17

  Veure Anunci
Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud