Carregant

Si us plau, esperi

ACS/2023/2719

271,272,273,274,275,276,277/2023 Serveis d'Intervenció Socioeducativa (SIS) per infants i adolescents de 4 a 17 anys
L'objecte del contracte és la prestació dels Serveis d'Intervenció Socioeducativa (SIS), que es composen de Centres d'Atenció Diürna i de Serveis d'Acompanyament Socioeducatiu per adolescents, amb la finalitat de dotar als barris d'uns recursos integrals que facilitin el desenvolupament normalitzat dels infants i adolescents de 4 a 17 anys i llurs famílies i que garanteixin la igualtat d'oportunitats en el seu creixement i inserció social.
Import sense IVA
516.943,41 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
13/de set./2023 - 19/d’oct./2023 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Sabadell
Òrgan de contractació
Junta de Govern Local
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert
SARA
Valor estimat 1.033.886,82 EUR
Nº lots 7

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Coneixement del territori
  • Projecte socioeducatiu
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • 21. Preu
  • Compromís d'aportar programes específics d'activitat anual
  • Compromís formació anual per l'equip tècnic

Divisió de l'expedient en lots

Lot Título Import sense IVA Estat
85311300-5 Serveis de benestar social proporcionats a nens i joves 

1 Serveis d'Intervenció Socioeducativa (SIS) per infants i adolescents de 4 a 17 anys - LOT 1 - SIS NORD L?objecte del contracte és la prestació dels Serveis d?Intervenció Socioeducativa (SIS), que es composen de Centres d?Atenció Diürna i de Serveis d?Acompanyament Socioeducatiu per adolescents, amb la finalitat de dotar als barris d?uns recursos integrals que facilitin el desenvolupament normalitzat dels infants i adolescents de 4 a 17 anys i llurs famílies i que garanteixin la igualtat d?oportunitats en el seu creixement i inserció social. 113.041,02 Avaluació
85311300-5 Serveis de benestar social proporcionats a nens i joves 

2 Serveis d'Intervenció Socioeducativa (SIS) per infants i adolescents de 4 a 17 anys - LOT 2 - SIS MERINALS L?objecte del contracte és la prestació dels Serveis d?Intervenció Socioeducativa (SIS), que es composen de Centres d?Atenció Diürna i de Serveis d?Acompanyament Socioeducatiu per adolescents, amb la finalitat de dotar als barris d?uns recursos integrals que facilitin el desenvolupament normalitzat dels infants i adolescents de 4 a 17 anys i llurs famílies i que garanteixin la igualtat d?oportunitats en el seu creixement i inserció social. 110.192,89 Avaluació
85311300-5 Serveis de benestar social proporcionats a nens i joves 

3 Serveis d'Intervenció Socioeducativa (SIS) per infants i adolescents de 4 a 17 anys LOT 3 - CAN DEU L?objecte del contracte és la prestació dels Serveis d?Intervenció Socioeducativa (SIS), que es composen de Centres d?Atenció Diürna i de Serveis d?Acompanyament Socioeducatiu per adolescents, amb la finalitat de dotar als barris d?uns recursos integrals que facilitin el desenvolupament normalitzat dels infants i adolescents de 4 a 17 anys i llurs famílies i que garanteixin la igualtat d?oportunitats en el seu creixement i inserció social. 58.741,90 Avaluació
85311300-5 Serveis de benestar social proporcionats a nens i joves 

4 Serveis d’Intervenció Socioeducativa (SIS) per infants i adolescents de 4 a 17 anys LOT 4 - SIS CONCORDIA L’objecte del contracte és la prestació dels Serveis d’Intervenció Socioeducativa (SIS), que es composen de Centres d’Atenció Diürna i de Serveis d’Acompanyament Socioeducatiu per adolescents, amb la finalitat de dotar als barris d’uns recursos integrals que facilitin el desenvolupament normalitzat dels infants i adolescents de 4 a 17 anys i llurs famílies i que garanteixin la igualtat d’oportunitats en el seu creixement i inserció social. 58.741,90 Avaluació
85311300-5 Serveis de benestar social proporcionats a nens i joves 

5 Serveis d'Intervenció Socioeducativa (SIS) per infants i adolescents de 4 a 17 anys LOT 5 - SIS CAN PUIGGENER L?objecte del contracte és la prestació dels Serveis d?Intervenció Socioeducativa (SIS), que es composen de Centres d?Atenció Diürna i de Serveis d?Acompanyament Socioeducatiu per adolescents, amb la finalitat de dotar als barris d?uns recursos integrals que facilitin el desenvolupament normalitzat dels infants i adolescents de 4 a 17 anys i llurs famílies i que garanteixin la igualtat d?oportunitats en el seu creixement i inserció social. 58.741,90 Avaluació
85311300-5 Serveis de benestar social proporcionats a nens i joves 

6 Serveis d'Intervenció Socioeducativa (SIS) per infants i adolescents de 4 a 17 anys LOT 6 - SIS TORRE ROMEU L?objecte del contracte és la prestació dels Serveis d?Intervenció Socioeducativa (SIS), que es composen de Centres d?Atenció Diürna i de Serveis d?Acompanyament Socioeducatiu per adolescents, amb la finalitat de dotar als barris d?uns recursos integrals que facilitin el desenvolupament normalitzat dels infants i adolescents de 4 a 17 anys i llurs famílies i que garanteixin la igualtat d?oportunitats en el seu creixement i inserció social. 58.741,90 Avaluació
85311300-5 Serveis de benestar social proporcionats a nens i joves 

7 Serveis d’Intervenció Socioeducativa (SIS) per infants i adolescents de 4 a 17 anys - LOT 7 - SIS LES TERMES L’objecte del contracte és la prestació dels Serveis d’Intervenció Socioeducativa (SIS), que es composen de Centres d’Atenció Diürna i de Serveis d’Acompanyament Socioeducatiu per adolescents, amb la finalitat de dotar als barris d’uns recursos integrals que facilitin el desenvolupament normalitzat dels infants i adolescents de 4 a 17 anys i llurs famílies i que garanteixin la igualtat d’oportunitats en el seu creixement i inserció social. 58.741,90 Avaluació

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Documents addicionals a publicar

Informe tècnic

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe jurídic

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 2 Desglòs econòmic Lot 1

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 2 Desglòs econòmic Lot 2

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 2 Desglòs econòmic Lot 3,4,5,6 i 7

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DEUC Formulari

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Instruccions omplir DEUC

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 4 Proposta econòmica

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 5 Adscripció mitjans

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 6 Declaració subcontractació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 7 Aval provisional i definitiu

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 8 Protecció dades personal

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 9 subrogació personal

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acord Jgl inici expedient

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1 Quadre resum

Descarregar

Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de licitació

  Publicat el 12/09/2023 a les 10:17

  Veure Anunci
Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud