Carregant

Si us plau, esperi

LSEOSS/2023/08

ACORD MARC PER L?HOMOLOGACIÓ D?EMPRESARIS PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS DE MANTENIMENT I REHABILITACIÓ: TELECOMUNICACIONS, DESEMBUSSOS I SERRALLERIA/MANYERIA
ACORD MARC PER L?HOMOLOGACIÓ D?EMPRESARIS PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS DE MANTENIMENT I REHABILITACIÓ: TELECOMUNICACIONS, DESEMBUSSOS I SERRALLERIA/MANYERIA
Import sense IVA
20.800,00 EUR
Estat Formalitzat
Periode de sol·licituds
14/de nov./2023 11:00 - 30/de nov./2023 18:00
Òrgan de contractació
Habitatges Municipals de Sabadell, SA
Tipus de contracte Privat
Tipus de procediment
Obert super-simplificat
SARA No
Valor estimat 31.200,00 EUR
Nº lots 3

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Oferta completament objectiva
  • Annex 1 - Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • Lot 1: MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS
   • Annex 2.1 - Oferta Econòmica, declaració responsable
   • Annex 3.1 - EXCEL DE PREUS
  • Lot 2: MANTENIMENT DE DESEMBUSSAMENTS DE XARXA DE CLAVAGUERAM
   • Annex 2.2 - Oferta Econòmica, declaració responsable
   • Annex 3.2 - EXCEL DE PREUS
  • Lot 3: MANTENIMENT DE SERRALLERIA, MANYERIA I PANYS DE PORTES
   • Annex 2.3 - Oferta Econòmica, declaració responsable
   • Annex 3.3 - EXCEL DE PREUS

Divisió de l'expedient en lots

Lot Título Import sense IVA Estat
64200000-8 Serveis de telecomunicacions 

1 MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS ACORD MARC PER L?HOMOLOGACIÓ D?EMPRESARIS PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS DE MANTENIMENT I REHABILITACIÓ: TELECOMUNICACIONS, DESEMBUSSOS I SERRALLERIA/MANYERIA 8.000,00 Desert
90400000-1 Serveis de clavegueram 

2 MANTENIMENT DE DESEMBUSSAMENTS DE XARXA DE CLAVAGUERAM ACORD MARC PER L?HOMOLOGACIÓ D?EMPRESARIS PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS DE MANTENIMENT I REHABILITACIÓ: TELECOMUNICACIONS, DESEMBUSSOS I SERRALLERIA/MANYERIA 3.200,00 Formalitzat
44522000-5 Tancaments, parts de panys i claus 

3 MANTENIMENT DE SERRALLERIA, MANYERIA I PANYS DE PORTES ACORD MARC PER L?HOMOLOGACIÓ D?EMPRESARIS PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS DE MANTENIMENT I REHABILITACIÓ: TELECOMUNICACIONS, DESEMBUSSOS I SERRALLERIA/MANYERIA 9.600,00 Formalitzat

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Anunci publicat

Anuncio publicado

Descarregar

Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Documento adicional a publicar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • ??anuncio.tipo.Categoria [id = 102, nombre = Anuncio de licitación, descripcion = ]_ca??

  Publicat el 14/11/2023 a les 11:00

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud