Carregant

Si us plau, esperi

LSEO/2023/04

Contractació dels serveis de redacció del projecte executiu i la direcció d obres per la construcció d un edifici de 100 habitatges amb protecció oficial, locals i aparcament (complex de gent gran de La Roureda) al carrer Costabona - Àger, de Sabadell.
Contractació conjunta dels serveis de redacció del projecte executiu i la direcció d obres per la construcció d un edifici de 100 habitatges amb protecció oficial, locals i aparcament (complex de gent gran de La Roureda) al Carrer Costabona - Àger, al municipi de Sabadell.
Import sense IVA
408.604,66 EUR
Estat Formalitzat
Periode de sol·licituds
03/de maig/2023 12:00 - 05/de juny/2023 14:00
Òrgan de contractació
Habitatges Municipals de Sabadell, SA
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert
SARA
Valor estimat 408.604,66 EUR
codi CPV
71240000-2 Serveis d'arquitectura, enginyeria i planificació 

71242000-6 Elaboració de projectes i dissenys, pressupostos 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Acreditació solvència técnica de l'equip multidisciplinar.
  • Compromís nominal dels integrants de l’equip, adscripció mitjans - Annex 3.
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs - Annex 2
  • Declaració responsable d’assegurança de Responsabilitat Civil. - Annex 4
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació - Annex 1
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • PORTAFOLI
  • PROJECTE EXECUTIU JA TREBALLAT
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Preu - Oferta econòmica (Annex 5)

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Documents addicionals a publicar

Aprovació

Descarregar

Anunci publicat

Anunci de licitació

Descarregar

Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex documentació tècnica - Projecte Bàsic

Descarregar

Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Documentació Annexa PCAP

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • ??anuncio.tipo.Categoria [id = 102, nombre = Anuncio de licitación, descripcion = ]_ca??

  Publicat el 03/05/2023 a les 09:00

  Veure Anunci
 • ??anuncio.tipo.Categoria [id = 102, nombre = Anuncio de licitación, descripcion = ]_ca??

  Publicat el 03/05/2023 a les 12:00

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud
Bon dia, entenem que la documentació a aportar de l equip tècnic pluridisciplinari és la següent (agrairiem confirmació): -CV -CFO -Certificats de bona execució També consultar si la documentació a presentar del Titular del contracte és: Certificat de col·legiació Certificats de bona execució Gràcies.
Publicada

31/de maig/2023

contestada

01/de juny/2023

Sí. D'acord amb l'establert a la Clàusula 26 - SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I TÈCNICA, la documentació que cal aportar al SOBRE A, és la següent: - Per acreditar la solvència tècnica del titular del contracte, s’haurà d’acreditar la titulació en arquitectura (aportant el certificat de col·legiació) i l’execució dels dos treballs amb certificats de bona execució de l’agent contractant. - Per acreditar la solvència tècnica de la resta de membres de l’equip pluridisciplinari, s’haurà d'aportar Curriculum Vitae (màxim 2 DIN A4) i acreditació de l’execució d'un mínim de dos treballs amb els corresponents certificats de bona execució de l’agent contractant i CFO de cada treball. Els treballs quina execució s'acrediti, en tot cas, hauran de complir amb les característiques disposades a la clàusula 26.