Carregant

Si us plau, esperi

Verificar documents

Aquest servei permet la verificació de la integritat i autenticitat dels documents electrònics emesos pels sistemes informàtics del Ajuntament de Sabadell mitjançant la introducció del seu Codi Segur de Verificació.

Introdueixi el codi de verificació de la còpia impresa o electrònica del document que vulgui comprovar.