Carregant

Si us plau, esperi

Requisits tècnics

A continuació s'enumeren els requisits tècnics que ha de complir per poder operar de manera correcta amb el Portal.

Prova de requisits tècnics

Requisits tècnics del Portal

Accés mitjançant certificat electrònic

 • Certificat digital

  Aquest certificat es farà servir per a identificar la persona (física o jurídica), o al seu representant, que accedeix al Portal.

  Els certificats acceptats per aquest sistema són aquells admesos pel Ministeri dIndústria, Energia i Turisme, entre els quals es troben els més estesos a nivell nacional com el de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, Camerfirma, Firma Professional o el DNI Electrònic, i també altres certificats dàmbit europeu i internacional. Es poden consultar els certificats admesos revisant el document de certificats admesos . Si el seu certificat no es valida correctament, però si es troba entre els recollits en la Pàgina del Ministeri dIndústria, preguem es posi en contacte amb el servei de suport.

 • Signatura electrònica

  A més de disposar dun certificat electrònic vàlid, per a realitzar una signatura electrònica en el sistema haurà de disposar del component client de signatura {0} que podrà descarregar en el següent enllaç:

  Enllaç extern

Presentació d'ofertes (formulari web)

 • Navegadors compatibles

  En la presentació d'ofertes web es fa ús de components criptogràfics que s'asseguren la integritat de les ofertes.

  Aquests components són compatibles amb els següents navegadors:

  • Google Chrome, darrera versió estable.

  • Mozilla Firefox, darrera versió estable.

  • Apple Safari, darrera versió estable.